نرم افزار محاسبه سوابق تركيب گله

توضیحات محصول

نرم افزار محاسبه سوابق تركيب گله

به دليل اهميت تركيب گله در پيش بيني سوابق گله و همچنين ارزيابي مداوم از وضعيت گله، شركت مديران تصميم گرفته است نرم افزاري جهت محاسبه تركيب گله(نرم افزار محاسبه سوابق تركيب گله) در تاريخ هاي قبل، آماده و به مشتريان عزيز ارائه دهد.

برخي  امكانات نرم افزار محاسبه سوابق تركيب گله:

– محاسبه زماني تركيب گله در هر بازه تاريخي

– نمايش اطلاعات آخرين وضعيت دامها در هر رده به تفكيك و به صورت كامل

– قدرت انتقال محاسبات انجام شده به نرم افزار اصلي

– محاسبه تركيب گله به تفكيك شركت جهت تعاوني ها

– نمايش اطلاعات آخرين وضعيت دامهاي ماده و نر به صورت جداگانه

– قدرت گزارش گيري و تبديل آن به هر نوع فرمت

– قدرت ساخت هر نوع گزارش

– قابليت تغيير فرمولها

– قدرت محاسبه اقلام تجميعي مانند ميانگين روز شير دهي، ميانگين روز آبستني دام، تليسه و … در هر نوع بازه تاريخي

 نرم افزار محاسبه سوابق تركيب گله

گزارشات محصول
ویدیو محصول

وقتی بخواهیم ترکیب گله یک روز خاص در گذشته رو بدست بیاوریم باید ازین نرم افزار استفاده کنیم،

نحوه کار با بخش استقرار سیستم، فرمواهای دلخواه و گزارشات و…،  

وقتی بخواهیم ترکیب گله یک روز خاص در گذشته رو بدست بیاوریم باید ازین نرم افزار استفاده کنیم،

نحوه کار با بخش استقرار سیستم، فرمواهای دلخواه و گزارشات و…،