نرم افزار سُم چينی

توضیحات محصول

نرم افزار سُم چينی

هدف طراحي نرم افزار سُم چينی:

  • ثبت عمليات ويزيت و سم چينی دامها

اين نرم افزار امكان ثبت اطلاعات عمليات سم چيني براساس پروتكل ها و بيماري هاي بروز لنگش( عفوني و غير عفوني) را به كاربر مي دهد.

 

نرم افزار سم چینی دام مدیران

 

عمليات مربوط به ويزيت و درمان

ثبت مشخصات دام ( بدن ،‌بهاربند ،‌دوره شيردهي ،‌روزهاي شيردهي و ….)

.  ثبت تاريخ ارجاع به سم چيني

. محاسبه وضعيت آبستني ، تاريخ آخرين تلقيح ، تعداد تلقيح ، شير آخر ،تاريخ زايش ،فاصله زايش ، تاريخ تخمين خشكي، تاريخ تخمين زايش و …

 

عمليات مربوط به سم چيني

ثبت پروتكل سم چيني، نواحی ،تخته گذاری، ژل و بانداژ، زخم و خونریزی و …

 عملیات در سم چینی

امكان ورود اطلاعات از طريق اپ سم چين يار

سُم چین یار، نرم افزاری کاربردی برای ثبت اطلاعات برنامه ی مراقبت از سُم (سم چینی و درمان جراحات) است. با استفاده از این نرم افزار می توانید به راحتی در محل باکس سم چینی اطلاعات را ثبت و در نهایت به صورت فایل اکسل برای خود ذخیره کنید.
قابلیت ها
امکان وارد کردن اطلاعات هر دامداری به صورت مجزا
امکان ثبت اطلاعات مربوط به هر دام (برنامه ی سُم چینی، جراحت جدید یا بازدید جراحت سم و ثبت ناحیه ی درگیر) بر اساس شماره دام
امکان ثبت عملیات درمانی انجام شده بر روی سُم
ثبت اطلاعات در فرم اکسل
امکان اشتراک گذاری فایل اکسل

گزارشات محصول
ویدیو محصول

 

در این نرم افزار به دو صورت اطلاعات را می توان وارد کرد یکی به صورت دستی اطلاعات

مربوط به سمچینی دام را وارد کنیم با زدن قسمت اضافه، و یا به صورت فرم اکسل به صورت

دسته جمعی اطلاعات وارد شود، اعداد فاصله زایش و فاصله تلقیح برای آن روز سم چینی ثبت

میشوند. امکان اصلاح و حذف اطلاعات وارد شده، امکان گزارش گیری از اطلاعات وارد شده.