نرم افزار سُم چینی

توضیحات محصول

نرم افزار سُم چینی

هدف طراحی نرم افزار سُم چینی:

  • ثبت عملیات ویزیت و سم چینی دامها

این نرم افزار امکان ثبت اطلاعات عملیات سم چینی براساس پروتکل ها و بیماری های بروز لنگش( عفونی و غیر عفونی) را به کاربر می دهد.

 

نرم افزار سم چینی دام مدیران

 

عملیات مربوط به ویزیت و درمان

ثبت مشخصات دام ( بدن ،‌بهاربند ،‌دوره شیردهی ،‌روزهای شیردهی و ….)

.  ثبت تاریخ ارجاع به سم چینی

. محاسبه وضعیت آبستنی ، تاریخ آخرین تلقیح ، تعداد تلقیح ، شیر آخر ،تاریخ زایش ،فاصله زایش ، تاریخ تخمین خشکی، تاریخ تخمین زایش و …

 

عملیات مربوط به سم چینی

ثبت پروتکل سم چینی، نواحی ،تخته گذاری، ژل و بانداژ، زخم و خونریزی و …

 عملیات در سم چینی

امکان ورود اطلاعات از طریق اپ سم چین یار

سُم چین یار، نرم افزاری کاربردی برای ثبت اطلاعات برنامه ی مراقبت از سُم (سم چینی و درمان جراحات) است. با استفاده از این نرم افزار می توانید به راحتی در محل باکس سم چینی اطلاعات را ثبت و در نهایت به صورت فایل اکسل برای خود ذخیره کنید.
قابلیت ها
امکان وارد کردن اطلاعات هر دامداری به صورت مجزا
امکان ثبت اطلاعات مربوط به هر دام (برنامه ی سُم چینی، جراحت جدید یا بازدید جراحت سم و ثبت ناحیه ی درگیر) بر اساس شماره دام
امکان ثبت عملیات درمانی انجام شده بر روی سُم
ثبت اطلاعات در فرم اکسل
امکان اشتراک گذاری فایل اکسل

گزارشات محصول
ویدیو محصول

 

در این نرم افزار به دو صورت اطلاعات را می توان وارد کرد یکی به صورت دستی اطلاعات

مربوط به سمچینی دام را وارد کنیم با زدن قسمت اضافه، و یا به صورت فرم اکسل به صورت

دسته جمعی اطلاعات وارد شود، اعداد فاصله زایش و فاصله تلقیح برای آن روز سم چینی ثبت

میشوند. امکان اصلاح و حذف اطلاعات وارد شده، امکان گزارش گیری از اطلاعات وارد شده.