تدریب مدیری الشرکه عبر الإنترنت

 

نام کلاسمدرستاریخساعتنوع کلاسلینک ورود به دوره آنلاین
نرم افزار مدیریت گاو شیری – جلسه تکمیلیخانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک ورود به دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک ورود به دوره
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک ورود به دوره
نرم افزار دام سبک – جلسه تکمیلیخانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۱۲۱۵:۰۰رایگانلینک ورود به دوره
نرم افزار تغدیهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۱۷۱۵:۰۰رایگانلینک ورود به دوره
نرم افزار پرواربندیآقای مهندس حیدری۱۳۹۹/۰۶/۱۹۱۵:۰۰رایگانلینک ورود به دوره
گزارش گیری مقدماتی رزآقای مهندس وکیلی۱۳۹۹/۰۶/۲۴۱۵:۰۰رایگانلینک ورود به دوره