مدیریت را با مدیران تجربه کنید

نرم افزارهای مدیران پایه های موفقیت را در اختیار شما قرار میدهد

طراحی پازلی

با کمک این نوع طراحی هر گونه نرم افزار دیگری را می توان آماده و به نرم افزار اصلی اضافه نمود. از جمله نرم افزار های اضافه شده می توان به نرم افزار تلقیح کار،بهای تمام شده و تغذیه دام اشاره کرد.

باز بودن نرم افزار

شرکت مدیران تمام نرم افزار های خود را به صورت باز با توضیح کامل ارایه می نماید، همچنین، علاوه بر وجود اطلاعات کامل در اینترنت تاکنون ۱۴ دوره مدیریت نرم افزار با حضور کارشناسان دامپروری برگزار نموده است.

گزارش گیر قدرتمند

وجود سیستم قدرتمند گزارشگیر در کنار کاربر باعث می گردد وی بتواند با چند کلیک به هدف خود برسد و پیچیده ترین گزارش های ثابت و داینامیک را جهت تجزیه و تحلیلهای آماری خود تهیه نماید.

کلاسهای آموزشی

شرکت مدیران افتخار دارد کارگاههای آموزشی جهت ارتقاء و کیفیت بخشی به سطح کاری کاربران سیستم مدیریت دامپروری را با توجه به پویایی ذاتی برنامه و ابعاد گسترده آن در سطوح مقدماتی ،پیشرفته و تحلیلی برگزار می نمایید.

اخبار و مقالات

برنامه کلاسهای آموزش مجازی شرکت مدیران

جهت ثبت نام در کلاس روی لینک ثبت نام  کلیلک کنید.

برای ورود به کلاس مورد نظر سر ساعت مشخص شده از طریق لینک مربوطه وارد شوید.

کلیه کلاسها بصورت رایگان برگزار می شود

برای اطلاعات بیشتر با دفتر مدیران تماس بگیرید.

شماره تماس : ۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳-۳۴۴۳۵۷۱۷-۰۳۱

نام کلاس مدرستاریخساعتنوع کلاسلینک ورود به دوره وضعیت دوره توضیحات دوره
نرم افزار کشاورزی
(جلسه اول)
آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شده در این کلاس با راه اندازی برنامه، ثبت اطلاعات اولیه و ثبت عملیات روتین و چگونگی برنامه ریزی های موجود در فارم آشنا می شویم. این کلاس برای مسئولان آمار و مدیران بخش کشاورزی می تواند کاربردی و موثر باشد.
نرم افزار کشاورزی
(جلسه دوم)
آقای مهندس تیموری-۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبه دلیل مشکل اینترنت برگزار نگردید و تاریخ جدید به زودی اعلام میشود در این کلاس با راه اندازی برنامه، ثبت اطلاعات اولیه و ثبت عملیات روتین و چگونگی برنامه ریزی های موجود در فارم آشنا می شویم. این کلاس برای مسئولان آمار و مدیران بخش کشاورزی می تواند کاربردی و موثر باشد.
نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ( جلسه اول)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهدر جلسات برگزاری با بخش های مختلف برنامه آشنا میشویم. این کلاس برای مشاوران دامداری، مسئولین آمار و مدیران دامداری می تواند مفید باشد
نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ( جلسه دوم)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۳/۲۱۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهدر جلسات برگزاری با بخش های مختلف برنامه آشنا میشویم. این کلاس برای مشاوران دامداری، مسئولین آمار و مدیران دامداری می تواند مفید باشد
نرم افزار مدیریت دام سبک (جلسه اول)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهدر جلسات برگزاری با بخش های مختلف برنامه آشنا میشویم. این کلاس برای مشاوران دامداری، مسئولین آمار و مدیران دامداری می تواند مفید باشد
نرم افزار مدیریت دام سبک (جلسه دوم)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۴/۰۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهدر جلسات برگزاری با بخش های مختلف برنامه آشنا میشویم. این کلاس برای مشاوران دامداری، مسئولین آمار و مدیران دامداری می تواند مفید باشد
نرم افزار های ترکیب گله – سم چینی –ورم پستان (۱ جلسه)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۵/۰۳۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگانلینک دورهبرگزار شدهدر این کلاس با سه تا از برنامه های جانبی مدیران و نحوه کار کردن با آنها آشنا خواهیم شد.
نرم افزار قیمت تمام شده گاوشیری و دام سبک(جلسه اول)خانم مهندس یعقوبی و آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهاین کلاس برای مدیران مالی و مسئولین مالی کاربردی است. بعد از اتمام کلاس دانشجویان قادر خواهند بود یک دوره مالی را به کمک برنامه محاسبه و در نهایت گزارشات مربوطه را بگیرند.
نرم افزار مدیریت تغذیه
(۱ جلسه)
آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۶/۱۵۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهاین کلاس برای مسئولان آمار و کسانی که با انبارخوراک رابطه مستقیم دارند کاربردی خواهد بود. در این جلسه با نحوه اضافه کردن خوراک به انبار و الارم های مربوط با این بخش، امکان ثبت جیره و کنسانتره ها و ثبت مصرف روزانه بهاربندها و همچنین با چگونه اضافه کردن سرک به جیره و پسماند بهاربند ها و نحوه ثبت آن آشنا می شویم.
نرم افزار قیمت تمام شده گاوشیری و دام سبک(جلسه دوم)خانم مهندس یعقوبی و آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۶/۲۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهاین کلاس برای مدیران مالی و مسئولین مالی کاربردی است. بعد از اتمام کلاس دانشجویان قادر خواهند بود یک دوره مالی را به کمک برنامه محاسبه و در نهایت گزارشات مربوطه را بگیرند.
نرم افزار پروار بندی
(۱ جلسه)
آقای مهندس تیموری و آقای مهندس امامدادی۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰رایگان لینک دورهبرگزار شدهدر این جلسه از نحوه ثبت دام تا زمان خروج دام از فارم توضیح داده شده و با چگونگی ثبت هزینه ها طی دوره آشنا خواهید شد.
نرم افزار مدیریت گله دامپروری (مقدماتی)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گله دامپروری( تکمیلی و رفع اشکال)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۷۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گله دام سبک (مقدماتی)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گله دام سبک (تکمیلی و رفع اشکال)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۵/۲۰۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزارهای ترکیب گله/سم چینی/ورم پستانخانم گل آبادی/اقای
تیموری/خانم زمانی
۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار پروار بندیآقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۷/۲۷۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار تغذیهخانم مهندس زمانی ۱۴۰۰/۰۸/۱۸۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار کشاورزی(مقدماتی)آقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۹/۱۵۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار کشاورزی(تکمیلی و رفع اشکال)آقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۹/۲۳۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار قیمت تمام شدهخانم مهندس زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۲۱۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گاو شیری (جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰رایگانلینک دورهبرگزار شده
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰رایگان لینک دورهبرگزار شده

نام کلاس مدرستاریخساعتلینک ورود به دوره
نرم افزار کشاورزی
(جلسه اول)
آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار کشاورزی
(جلسه دوم)
آقای مهندس تیموری-۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ( جلسه اول)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله گاو شیری ( جلسه دوم)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۳/۲۱۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت دام سبک (جلسه اول)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت دام سبک (جلسه دوم)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۴/۰۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار های ترکیب گله – سم جینی –ورم پستان (۱ جلسه)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۱/۰۵/۰۳۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰لینک دوره
نرم افزار قیمت تمام شده گاوشیری و دام سبک(جلسه اول)خانم مهندس یعقوبی و آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۵/۲۶۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت تغذیه
(۱ جلسه)
آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۶/۱۵۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار قیمت تمام شده گاوشیری و دام سبک(جلسه دوم)خانم مهندس یعقوبی و آقای مهندس تیموری۱۴۰۱/۰۶/۲۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار پروار بندی
(۱ جلسه)
آقای مهندس تیموری و آقای مهندس امامدادی۱۴۰۱/۰۷/۱۸۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله دامپروری (مقدماتی)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله دامپروری( تکمیلی و رفع اشکال)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۷۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله دام سبک (مقدماتی)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۵/۱۶۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گله دام سبک (تکمیلی و رفع اشکال)خانم مهندس گل آبادی۱۴۰۰/۰۵/۲۰۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزارهای ترکیب گله/سم چینی/ورم پستانخانم گل آبادی/اقای
تیموری/خانم زمانی
۱۴۰۰/۰۷/۰۴۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار پروار بندیآقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۷/۲۷۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار تغذیهخانم مهندس زمانی ۱۴۰۰/۰۸/۱۸۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار کشاورزی(مقدماتی)آقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۹/۱۵۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار کشاورزی(تکمیلی و رفع اشکال)آقای مهندس تیموری۱۴۰۰/۰۹/۲۳۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار قیمت تمام شدهخانم مهندس زمانی ۱۴۰۰/۱۰/۲۱۱۵:۰۰ لینک دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری (جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار های ورم ،سم چینی ،ترکیب گلهخانم مهندس یعقوبی۱۳۹۹/۰۶/۰۵۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار دام سبکخانم مهندس گل آبادی ۱۳۹۹/۰۶/۱۰۱۵:۰۰لینک دوره
نرم افزار مدیریت گاو شیری ( جلسه تکمیلی)خانم مهندس گل آبادی۱۳۹۹/۰۶/۰۳۱۵:۰۰ لینک دوره

شرکت دانش بنیان مدیران از سال ۱۳۷۹ با سابقه فعالیت در زمینه طراحی و پیاده سازی انواع نرم افزارهای تخصصی و سفارشی بخصوص در حوزه دامپروری و کشاورزی و با بیش از ۱۱ نماینده فعال در سراسر کشور و بیش از ۱۰۰۰ مشتری با افتخار آماده ارائه خدمات و مشاوره به شما عزیزان می باشد.

نظرات و پیشنهادات مشتریان

خانم دکتر حسینی
خانم دکتر حسینیمشتری
Read More
با سلام و خسته نباشید. اطلاع رسانی به افراد کمی ضعیف می باشد. به طور مثال اگر فرد شرکت یا فرد جدیدی به مشتریان اضافه می شود یک پیام به عنوان خوش آمدگویی فرستاده شود و در متن آن آدرس سایت، اینستا و ... را عنوان کنید. ممنون
آقای معین رضائی کوپائی
آقای معین رضائی کوپائیمشتری
Read More
با تشکر از همکاری و پشتیبانی و راهنمائی های تلفنی جناب آقای وکیلی و پرسنل محترم شرکت مدیران
خانم زکیه علیشاهی
خانم زکیه علیشاهیمشتری
Read More
ضمن تشکر از همه زحمات گروه پر افتخار مدیران، من جهت هرگونه همکاری در زمینه آموزش و تجزیه تحلیل در خدمت هستم.
آقای مسعود سلیمی
آقای مسعود سلیمیمشتری
Read More
آقای مهندس وکیلی و تیم محترم شرکت مدیران (( دم شما گرم))
آقای عباس زال بیک
آقای عباس زال بیکمشتری
Read More
دوست دارم اطلاعات گاوداریها را درروز شروع مدیران(درهرواحد)با امروزش درحداقل ده ایتم مهم مقایسه بفرماییداونوقت ببینید نمره شما در موفقیت صنعت گاوشیری چقدر است به نظرم نمره شما از ۱۰۰عدد ۹۰خواهد بود. من چون سایقه استفاده از نرم افزارهای دیگر راداشته ام متوجه تلاش وتفکر شما میشوم
آقای رضا جلایرنژاد
آقای رضا جلایرنژادمشتری
Read More
ضمن تشکر از خدمات و زحمات همه پرسنل شرکت مدیران دو مورد را جهت بررسی عرض میکنم.اول اینکه به نظر من وقتش رسیده در برنامه دامپروری مدیران تغییراتی در ساختار برنامه هم در ورود اطلاعات و هم گزارش گیری انجام بشه.از نظر من خیلی مهمه.دوم اینکه برای رفع مشکلات نرم افزاری مشتریان وقت بیشتری درنظر گرفته بشه.مشتریان همیشه مهم هستند...متشکرم
آقای محمد حسین رجبی
آقای محمد حسین رجبیمشتری
Read More
من ۳ساله که با نرم افزار گاو شیری کار میکنم برنامه خیلی کاربردی هست موفق باشید
مشتری
مشتری
Read More
با سلام وخسته نباشید خدمت همه شما بزرگواران.اگه نسخه اندروید هم بزارید با قیمت مناسبتر خیلی عالیه
آقای رضا فتحی
آقای رضا فتحیتلیسه نمونه حسن اباد
Read More
همگام با مدیران و استفاده بهینه از برنامه مدیریت دامپروری و برنامه رایان در این آشفته باز اینده گله خود را تضمین کنید .
آقای ابوالفضل عموئی
آقای ابوالفضل عموئیمشتری
Read More
دمتون گرم ای کاش نرم افزار دام سبک هم مثل نرم افزار گاو به روز بشه هرچند آقای توکلی درحال برنامه نویسی هستند جهت گزارشات جدید سپاس از توکلی جایزه بدید به ایشون
آقای  علی زمانی کسبی
آقای علی زمانی کسبی مشتری
Read More
با سلام خدمت دوستان و پرسنل محترم و زحمت کش این شرکت شرکت مدیران طی چند سال اخیر واقعا پیشرفت فوق العاده ای داشته و تشکر ویژه از زحمات بی نظیر تان دارم پیشنهاد من اینه که بتوانید سیستم آنلاین واسه برنامه تون راه اندازی کنید مثل نرم افزار پانی تغذیه که به صورت آنلاین با فیدر ونرم افزار وسالن ها و تعداد دام تبادل اطلاعات داشته باشه یا اینکه نرم افزار مدیران به شبکه آنلاین وصل باشه که بشه از طریق اینترنت گزارش گرفت یکم هم از نظر گزارش و آنالیز اطلاعات نرم افزار سم چینی باید به روز بشه با تشکر و سپاس فراوان
آقای مهدی شاهپیری
آقای مهدی شاهپیری مشتری
Read More
خسته نباشید خدمت انجمن مدیران اگه فعالیتتون داخل اینستاگرام بیشتر بشه عالیه چون الان بیشتر مدیران و مهندسین دامپروری در فضای مجازی اینستا بیشتر فعالیت و بازید دارند ممنونم از زحمات شما 🙏🏻🌺🌾
خانم آزاده سیروسیان
خانم آزاده سیروسیانمشتری
Read More
آرزویم درخشش و سربلندی آن مجموعه هست.
Previous
Next