فارغ التحصیلان

اسامی برخی فارغ التحصیلان دوره های آموزشی مدیران

سعید پور محمدی
هاجر گل آبادی
مجتبی بیک نژاد
ایمان بشیری
مسعود سلیمی
روح الله محبوبی
سید مجتبی موسوی
مرتضی اخوت
علیرضا کاظمی
ابوالفضل عموئی
سعید احمدی
سید محمد توکلی
مینا محمدی
حامد کریمی
سجاد شبگرد
محسن موذنی
مجتبی سفیدکار
امیرحسین الوطالبی
امیرحسین جمشیدی
حامد کرمی
وحید سیرجانی
حجت الله کارگر
مصطفی شمس عطایی
مهرداد تاجیک
پیمان ترابی فرد
سعید حسینی
رضا فلاحت پیشه
منوچهر دهقانی
داوود هنرپیشه
مجید کبوتری
مجید جمشیدی
سلیمان شعبانی
رضا زارع
محمد جواد دولتمند
نسیم کرم الهی
افسانه صمصام
مهسا یزدی
محمد رحمت زاده
محمد حسین رجبی
محمد رضا سهل آبادی
مهندس سلیمانی
محمد سعید حدیدی
کیومرث شفاعت
جواد توکلی
آقاخان بابائی
محمدرضا اکبریان
مریم نوری
سمیه محمدیان
لیلا اسدی
اکرم جعفری
محمد بوربور
رسول الیکائی مقدم
سید هادی حسینی
کیانوش معافی
حاتم معصومی
مهدی رجبی
سید عبدالله حسینی
سید مجتبی حسینی
سعید یحیائی
رضا سلیمانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
شرکت در دوره های اموزشی
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
شرکت در دوره های اموزشی
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
شرکت در دوره های اموزشی
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
شرکت در دوره های اموزشی

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری