لیست مشتریان

 

واحد های تحت پوشش شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان
لیست مشتریان خصوصی 
دامداری اصفهان شیر – اصفهاندامداری شرکت شهاب دام (سوران) – نیشابور
دامداری دکتر عابدی – اصفهاندامداری شرکت شیر سازان درود(یوسفی) – مشهد
دامداری فضیل – اصفهاندامداری شرکت شیر و دام بنیاد مستضعفان
دامداری بخردی – اصفهاندامداری شرکت شیر و دام کنگاور – کرمانشاه
دامداری دکتر برجیان – اصفهاندامداری شرکت شیر و گوشت موسی خانی – اصفهان
دامداری رفیعیان – اصفهاندامداری شرکت شیر و گوشت نیلوفر – اصفهان
دامداری اخوان شجاعی – اصفهاندامداری شرکت شیردوشان – گلستان
دامداری صنعتی مهندس محمود رحیم زاده – اصفهاندامداری شرکت فراسو جام پارس – تهران
دامداری علیرضا سلیمی – اصفهاندامداری شرکت فرآوری مواد پروتئینی – بهبهان
دامداری شیر و گوشت فوده سپاهان – اصفهاندامداری شرکت قاضی و شرکا – اصفهان
دامداری کشت و دام پیمانی – اصفهاندامداری شرکت کشاورزی دشت فیروزه – مشهد
دامداری کشت و دام کشتکار – اصفهاندامداری شرکت کشاورزی و دامپروری ران – گرگان
دامداری مزرعه لورک – اصفهاندامداری شرکت کشاورزی و دامپروری کاوات روانسر – کرمانشاه
دامداری حقیقت نژاد – اصفهاندامداری شرکت کشاورزی و دامداری گلستان (برادران بابائی) – تهران
دامداری زارعی – اصفهاندامداری شرکت کشت و دام آپیس اصفهان
دامداری اصیل – اصفهاندامداری شرکت کشت و دام سرای احتشام (کشانی) – اصفهان
دامداری مهیار دشت – اصفهاندامداری شرکت کشت و دام قائم – اصفهان
دامداری رحمتی – اصفهاندامداری شرکت کشت و دام گل کاج – اصفهان
دامداری مهندسیه – اصفهاندامداری شرکت کشت و دامداری گلشهر
دامداری کشاورز – اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت بهاره – اراک
دامداری نورمصفا – اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت رامیاران ارشید مهر – تهران
دامداری مهیار کشت اصفهان – اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت زرین خوشه – اراک
دامداری گلدشت علینقیان – اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت سبز مشیز – کرمان
دامداری کوهسار و زرین دشت – اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت فدک قدر خراسان
دامداری نامفر – اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت فرخی روانسر- کرمانشاه
دامداری امیدیان – اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت لبن – تهران
دامداری دام زاد – اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت میثاق سبز
دامداری شریف – اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس – شیراز
دامداری پهلوان نژاد – اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت و دامپروی پگاه سلماس
دامداری نوربخش – اصفهاندامداری شرکت کشت و صنعت هامون – کرمان
دامداری حاج علیرضا علوی نیا – اصفهاندامداری شرکت کوشا گستر – شاهرود 
دامداری جمالی فر – اصفهاندامداری شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
دامداری قهاب – اصفهاندامداری شرکت گل شیر – دامداری روبراهان – مشهد
دامداری شیر و گوشت خاتون ابادی – اصفهاندامداری شرکت ماهان – اراک
دامداری میلاد (قائم آل محمد) – اصفهاندامداری شرکت مجتمع تولیدی لبنیات پگاه تفت اسلامیه – یزد
دامداری فرهمند – اصفهاندامداری شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد – قلعه گنج
دامداری قائم پور – اصفهاندامداری شرکت مجتمع کشت و صنعت دشت جاوید – تهران
دامداری شیر و گوشت جهانبانی – اصفهاندامداری شرکت مجتمع گاو شیری طران زاده – مشهد
دامداری شیر و گوشت هرندی – اصفهاندامداری شرکت محبوب امن خراسان – مشهد
دامداری عسگری – اصفهاندامداری شرکت مدرن دام دشت فراژن – کردستان
دامداری نصر – اصفهاندامداری شرکت ممتاز شیر – ملایر
دامداری دهدشتی – اصفهاندامداری شرکت مهرگان – یزد
دامداری اصفهان کشت – اصفهاندامداری شرکت مهیار کشت – اصفهان
دامداری بهاران – اصفهاندامداری شرکت نگین سبز ماکو – اردبیل
دامداری ابن علی (کشت و دام اخوان ابن علی) – اصفهاندامداری شرکت نگین شیرآوران تفت – یزد
دامداری اصغر امینی – اصفهاندامداری شرکت نور آفرین – اراک
دامداری شیر و گوشت کوثر – اصفهاندامداری شرکت هلشتاین باغ – تهران – ورامین
دامداری ایمان حر – اصفهاندامداری شرکت یکتا فضل کویر – اصفهان
دامداری دشت کیمیا – اصفهاندامداری شریف – اصفهان
دامداری سید جلال حسینی – اصفهاندامداری شریف – انگشترساز – اصفهان
دامداری فخاری – اصفهاندامداری شریفی – اصفهان
دامداری صالح – اصفهاندامداری شریفی – یزد (زارچ)
دامداری علافچیان – اصفهاندامداری شریفیان – دولت آباد
دامداری رهنمایی – اصفهاندامداری شفیع الدین ذوفقاری – اصفهان
دامداری زمانه – اصفهاندامداری شفیعی پور – اراک
دامداری برمایه – اصفهاندامداری شمس – تهران
دامداری محمودیان ۲ – اصفهاندامداری شمس – کندری
دامداری مرتضی جوانبخت – اصفهاندامداری شورچه – کرمانشاه
دامداری سانیان – اصفهاندامداری شهدای کیانی- دزفول
دامداری رضا مهرابی – اصفهاندامداری شهرام- بهداروند
دامداری کشت و دام لاله صدر – اصفهاندامداری شهریار سلیمانی – اصفهان
دامداری ایروانی و حر – اصفهاندامداری شهید اسدی طغیانی – اصفهان
دامداری شیر و گوشت حسینی – اصفهاندامداری شیخان – اصفهان
دامداری شیربخت – اصفهاندامداری شیخی – نیشابور
دامداری کشت و دام کلاه قاضی – اصفهاندامداری شیر و دام کنگاور واحد ماهیدشت – کرمانشاه
دامداری کاروانفرد – اصفهاندامداری شیر و گوشت جهانبانی – اصفهان – شهرضا
دامداری کردگاری – اصفهاندامداری شیر و گوشت حاج همت – فارس
واحدهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
دامداری شیر و گوشت حسینی – اصفهان
شرکت تلیسه نمونهدامداری شیر و گوشت سلطان محمدی – اصفهان
شرکت سرمایه گذاری و دامپروری شیر و گوشت پارسدامداری شیر و گوشت عرب زاده – زیار
شرکت کشاورزی فجر اصفهاندامداری شیر و گوشت علیان – کاشان
شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوجدامداری شیر و گوشت کامیاب – شهرکرد
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود واحد ظفر – نیشابوردامداری شیر و گوشت گلدشت علینقیان
شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود واحد قدس – نیشابوردامداری شیر و گوشت نصیری – اصفهان
شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرددامداری شیرازی – آباده
شرکت مجتمع شیر و گوشت مهدشت دامداری شیرآوران جمالی – شیراز
شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباددامداری شیربخت – نجف آباد
شرکت شیر و دام کنگاور – کرمانشاهدامداری شیرمحمد پاکباز – شبان – درود
شرکت کشت و دام قیام اصفهاندامداری شیروگوشت خامه (دکتر مرتضوی) – اراک
شرکت دامداری شیر و دام بنیاد – واحد رحمت آباددامداری شیری ایرانی – قم
شرکت مگسالدامداری شیری صنعتی علی اکبر صالحی – شیراز
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان – نوین ملایر دامداری شیعه – شیراز
شرکت شیر و دام بنیاد محیا – واحد دام اصیلدامداری صادقی – اصفهان
   شرکت مجتمع کشاورزی کوثر (محیا) – قزوین دامداری صالح – اصفهان
شرکت کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستاندامداری صالح – کاشمر
شرکت کشت و صنعت دشت خرمدرهدامداری صالحی – قزوین
شرکت دشت آذر نگیندامداری صالحی صفاری (چالتاسیان) – تهران – ورامین
شرکت تلیسه نمونه – واحد حسن آباددامداری صالحی کاشمر – مشهد
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان  – واحد درجزیندامداری صبا – اراک
شرکت کشاورزی و دامپروری دشت گل کردستان  – واحد قروهدامداری صحرا و دام – مشهد
شرکت ایوان غرب – ایلامدامداری صحرایی – تبریز
واحد های تحت پوشش جهاد کشاورزی اتحادیه تعاونی هلدینگ
دامداری صداقت – نیشابور
شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی متحد اصفهاندامداری صفاری – کرمان
شرکت تعاونی وحدت کرماندامداری صفاری – یزد
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان همداندامداری صفاری تلیسه اصیل جهان(حصارک) – تهران – ورامین
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان قزویندامداری صفایی مقدم و پسران 
اتحادیه جهاد کشاورزی خوزستاندامداری صفری – اصفهان
شرکت هلدینگ شیر و گوشت پارس – بنیاد مستضعفاندامداری صفری – فارس
شرکت تعاونی گاوداران گرگان ( روکت گلستان )دامداری صفری – فارس
شرکت تعاونی  گاوداران استان مرکزیدامداری صمیمی – تبریز
شرکت تعاونی جهاد فارسدامداری صنایع شیر گلچین لبن – نجف آباد
شرکت تعاونی خدمات کشاورزی بهدام دهاقاندامداری صنعتی الهامی – خراسان شمالی
شرکت تعاونی دامداران نائیندامداری صنعتی پاده – گلستان
شرکت تعاونی گاوداران گرمساردامداری صنعتی ستاره – شهرکرد
شرکت تعاونی گاوداران شهرستان آبادهدامداری صنعتی فرزاد استخری – شیراز
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابوردامداری صنعتی مهندس محمود رحیم زاده – اصفهان
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد – یزددامداری صیانت آب و خاک – مشهد
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی صنعتی دامپروری اصفهاندامداری ضابطی – مشهد
واحد های تحت پوشش کمیته امداددامداری ضمیری موسوی – مشهد
شرکت مجتمع کشت و دام امداد اصفهاندامداری ضیایی – اصفهان
شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورزدامداری طالبی رحیمیان – نیشابور
شرکت کشت و صنعت میثاق سبزدامداری طاهری – تهران
شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراکدامداری طاهری – نیشابور
شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت – اصفهاندامداری طاهری فر – نیشابور
واحد های تحت پوشش تامین اجتماعیدامداری طباطبایی – شاهرود
شرکت کشت و دام فکا -اصفهاندامداری طباطبایی و حیدری – سمنان
شرکت کشت ودام گلدشت نمونهدامداری طبس – خراسان جنوبی
شرکت گلدشت نمونه واحد دلفان – لرستاندامداری طلا شیر کیان – سمنان
شرکت گلدشت نمونه واحد درگزین دامداری طوس زارع کمالی- مشهد
شرکت کشاورزی دامپروری ملارد شیر – تهراندامداری طهماسبی پور – قزوین
واحدهای تحت پوشش دانشگاه ها
دامداری طیاری – تبریز
دامداری دانشگاه کشاورزی شیرازدامداری طیبی – نیشابور
دامداری دانشگاه اهوازدامداری طیبی – یزد – فراغه
دامداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکدامداری عباس منصوری – آباده
دامداری دانشگاه آزاد سنندجدامداری عباس و حسین دهقان – یزد
   دامداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزدامداری عباسپور
دامداری دانشگاه رازیدامداری عباسی – پاکدشت
دامداری دانشگاه زنجاندامداری عباسی – تبریز
دامداری دانشگاه کردستاندامداری عباسی – مبارکه
دامداری دانشگاه ایلامدامداری عباسی – مشهد
دامداری دانشگاه آزاد کرمانشاهدامداری عباسی – ورامین
دامداری دانشگاه بیرجنددامداری عباسی اصغر – بران شمالی
دامداری دانشگاه پردیس تهراندامداری عبدالعلی دهقانیان – مرودشت
دامداری دانشگاه خوراسگان – اصفهاندامداری عبدالغفاری – تبریز
دامداری دانشگاه زابلدامداری عزت الله مسیبی
دامداری دانشگاه شهرکرددامداری عزیززاده – اردبیل
دامداری دانشگاه شیرازدامداری عزیزی – شاهرود
دامداری دانشگاه صنعتی اصفهاندامداری عزیزی – شیراز
لیست مشتریان خصوصی 
دامداری عسگری – اصفهان
دامداری ١٢۴ سپیدان صدر – فارسدامداری عسگری – کرمان
دامداری ۱۱۰محمدی – شیرازدامداری عسگری نژاد (چرخکار) – مشهد
دامداری ابراهیم استخری – شیرازدامداری عسگری نیا – گرمسار
دامداری ابراهیم جعفری – فارسدامداری عطاردی – مشهد
دامداری ابراهیمی – زیاردامداری علاقه بندیان – کرج
دامداری ابراهیمیان – خورزوقدامداری علی استخری – شیراز
دامداری ابریشمی – مشهددامداری علی اصغر طاهرلو – تهران
دامداری ابن علی واحد ۲ – اصفهاندامداری علی اکبر ابراهیمی – گلستان
دامداری ابوالفضل سلیمی – تبریزدامداری علی دشتکی – مشهد
دامداری ابوتراب بخشی – شاهروددامداری علی دهنوی – نیشابور
دامداری ابویی بوستان کویر – یزددامداری علی شفیعی – کرمان
دامداری اتحاد ( برادران ابراهیمی) – سمناندامداری علی شیرزاد – اصفهان
دامداری اجداد سپیدان کوثر – ابهردامداری علی کرد آبادی – اراک
دامداری اجداد سپیدان کوثر – کرمانشاهدامداری علی مریدی – کرمان
دامداری اجداد ماهیدشت – کرمانشاهدامداری علی مشهدی – اصفهان
دامداری احرار سپاهان – اصفهاندامداری علی مهدی آبادی – کرمان
دامداری احمد رحمانی – مشهددامداری علیان – اصفهان
دامداری احمد شیخ احمدی – مشهد دامداری علیخانی – فشافویه – تهران
دامداری احمد قربانی – اصفهاندامداری علیرضا آزاد مرزآبادی – اراک
دامداری احمدرضا جعفری – شیرازدامداری علیرضا پزنده – اصفهان
دامداری احمدی-اصفهاندامداری علیرضا راد – ملایر
دامداری احمدی نیا – اصفهاندامداری علیرضا سلیمی – اصفهان
دامداری اخلاقی – البرزدامداری علیرضا عرب احمدی – شاهرود
دامداری اخوان قربانی – تیراندامداری علیرضا و مرتضی پورسخی – اصفهان
دامداری اخوت نصر گلستاندامداری علیزاده – تهران
دامداری اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خرم آباد – خرم آباددامداری عمادی (شایان)- خورزوق
دامداری اردستانی – ورامین – تهراندامداری عیوضی – اردبیل
دامداری ارسا شیر ( دکتر غفاری )دامداری غایبی – گرمسار
دامداری اسکندر محمدی – شیرازدامداری غلامرضا حیدری – اصفهان
دامداری اسکندر ولیخانی – نیشابوردامداری غلامرضا رحمانی – قاین نیشابور
دامداری اسماعیل زاده – کرماندامداری فاتح فجر ( سپاه )
دامداری اسماعیل زاده – مشهددامداری فائضی پور – خاتون آباد
دامداری اسماعیل طاهری – مشهددامداری فتاحی – دولت آباد
دامداری اشراقی – بران شمالیدامداری فتحعلی – قزوین
دامداری اشرفی – تبریزدامداری فخرآبادی – مشهد
دامداری اشکان طیور غرب – کرمانشاهدامداری فدک- رضایی – آمل
دامداری اصانلو – تهراندامداری فدک – شیراز
دامداری اصحاب – اصفهاندامداری فراپویان زرین سها – ورامین
دامداری اصغر امینی – اصفهاندامداری فرادانه – شهرکرد
دامداری اصغر شیرزاد – اصفهاندامداری فرامرزی – مشهد
دامداری اصغر مشهدی – قهدریجاندامداری فراهانی – شاهرود
دامداری اصلاح نژاد دام – یزددامداری فرح نیا ، ویدگا – تهران – ورامین
دامداری اصیل اصفهان – بران شمالیدامداری فردوس دام – گرمسار
دامداری افرند – شهرضادامداری فرزاد استخری – شیراز
دامداری افق قلعه پارسیان – قزویندامداری فرزانه – ثامن- تهران
دامداری افق ماندگار راسخ جنوب شرق – سلطانی – کرماندامداری فرشادی فر – قزوین
دامداری اقا خانی – شهرضادامداری فرهمند – دشت گلستان شرق سها – اصفهان
دامداری اکبرزاده – تبریزدامداری فریدنیا – مشهد
دامداری اکبری – اصفهاندامداری فضل اله احمدی – اصفهان
دامداری اکبری – مبارکهدامداری فلاح وکیل گیلانی – قزوین
دامداری اکبریان – شاهروددامداری فلاحت پیشه – کرج
دامداری اکبریان – کرج دامداری فهرج – خیراندیش- یزد
دامداری المهدی – اصفهاندامداری فیروزی – خرمدره
دامداری المهدی – عرب – تهراندامداری قادری – کرمان
دامداری امامی – تبریزدامداری قاسمی – مشهد
دامداری امامیان – نیشابوردامداری قاصدک – تهران
دامداری امید – کرماندامداری قائم پور- اصفهان
دامداری امیر – تهراندامداری قدرتی – مشهد
دامداری امیر حبیب الهی – تهراندامداری قربانپور – گلستان
دامداری امیران – اصفهاندامداری قربانی – اصفهان
دامداری امیران – خوزستاندامداری قربانی – سبزوار
دامداری امیرحسین محمدی – نیشابوردامداری قزوینی – اصفهان
دامداری امیرحسین وکیل گیلانی – قزویندامداری قصرالدشت پاکو – شیراز
دامداری امیرخسرو عرب پور – کرماندامداری قطبی – روران اصفهان
دامداری امیری – سمناندامداری قلی زاده – گناباد
دامداری امین – اصفهاندامداری قنبری باورصاد
دامداری امین مظاهری – اصفهاندامداری قهاب – اصفهان
دامداری امینی – اصفهاندامداری قهرمان آذر برزین – اراک
دامداری امینی – زنجاندامداری قیدرلو – بران شمالی
دامداری امینی – صائین قلعهدامداری کاخکی – مشهد
دامداری امینی – فارسدامداری کارخانه خوراک دام قائم (پارسی رنگ) – شیراز
دامداری امینی – کرمانشاهدامداری کارساز – مشهد
دامداری اوقاف – اراکدامداری کاظم احمدپور – تبریز
دامداری اوقاف یزد – یزددامداری کاظمی – پاکدشت
دامداری ایرج نوروزی – فارسدامداری کاکاجان جعفری – لبرود – شیراز
دامداری ایروانی-حردامداری کاوندی – زنجان
دامداری ایزدخواست – افق- فارسدامداری کبیری – تهران
دامداری ایزدی – اصفهاندامداری کرامت – ارومیه
دامداری ایزدی – تهراندامداری کربلایی – کرمان
دامداری ایمان حر – اصفهاندامداری کرد بچه – البرز
دامداری آبادگران نوین فساراندامداری کردگاری – اصفهان
دامداری آدرشک – یزددامداری کرمی – کرمانشاه
دامداری آذر یسار – تبریزدامداری کریمی – تهران – گلپایگان
دامداری آرزو سالمی یا لطفی – همداندامداری کریمی – خمینی شهر
دامداری آرمان سبز دلسا – تهراندامداری کریمی – شهرری
دامداری آریا ژنتیک دام و طیوردامداری کریمی – قزوین
دامداری آریا فر – نیشابوردامداری کریمی ۱۱۰ – اصفهان
دامداری آستان قدس رضوی – دام سبکدامداری کریمیان – اصفهان
دامداری آستان قدس رضوی  واحد ۱دامداری کشاورز – شیراز
دامداری آستان قدس رضوی اسفراین دامداری کشاورز – مرودشت
دامداری آستان قدس رضوی واحد ۲دامداری کشاورزی ابراهیم آباد آرزوئیه – کرمان
دامداری آستان قدس رضوی واحد ۳دامداری کشاورزی دامداری شرکت زراعی دشت ناز
دامداری آستان قدس رضوی واحد تربت حیدریهدامداری کشاورزی سیرجان بنیاد 
دامداری آستان قدس رضوی واحد سرخسدامداری کشاورزی مزرعه نمونه
دامداری آستان قدس رضوی واحد کنه بیستدامداری کشاورزی و دامپروری صادقپور – قم
دامداری آستان قدس رضوی هلدینگ دامپروری مزرعه نمونه دامداری کشاورزی و دامداری رشید فرخی – کرمان
دامداری آستانه – شیرازدامداری کشت و دام اخوان ابن علی – اصفهان
دامداری آقابابایی – تهراندامداری کشت و دام امین ( شیر سویا ) – اصفهان
دامداری آقایی – اصفهاندامداری کشت و دام آلتین – اصفهان
دامداری آلادشت – نیشابوردامداری کشت و دام بهتک – تهران
دامداری آلونک دام – قمدامداری کشت و دام سعادت (سعادت خواه) – اصفهان
دامداری آنی پروار – همداندامداری کشت و دام طه – گلستان
دامداری آوا – عرب لو – زنجاندامداری کشت و دام عباسی – خوزستان
دامداری آوین دشت – قزویندامداری کشت و دام علیرضا کریمی پور – اصفهان
دامداری آهنی – اصفهاندامداری کشت و دام کلاه قاضی
دامداری باباقصابها – قزویندامداری کشت و دام کیمیا بهبود مهردشت- هسنیجه – اصفهان
دامداری باغبانی طرقبه – مشهددامداری کشت و دام گلپا – اصفهان
دامداری باقر پور – تهراندامداری کشت و دام مهیار گستر – اصفهان
دامداری باقر جعفری – شیرازدامداری کشت و دام وحش – ملک پور – جرقویه
دامداری باقری – SYNERGY – زرین شهردامداری کشت و صنعت اجداد سپیدان – تهران
دامداری باقری – دولت اباددامداری کشت و صنعت اشراق – تهران
دامداری باقری – شیرازدامداری کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه
دامداری باوان کلهر – کرمانشاهدامداری کشت و صنعت برکت – کردستان
دامداری بایندر معینیان – کرماندامداری کشت و صنعت بیدمشک – مشهد
دامداری بخشی – مشهددامداری کشت و صنعت پارسیا ژن – ملارد
دامداری براتی – مشهددامداری کشت و صنعت پردیس توحید نوین – مشهد
دامداری برادر – تهراندامداری کشت و صنعت پردیس زاگرس- شیراز
دامداری برادران ابویی (بهاردشت) – یزددامداری کشت و صنعت پیروز روز – اراک
دامداری برادران برزگری – یزددامداری کشت و صنعت دامپرور – لرستان
دامداری برادران خاوری – فارسدامداری کشت و صنعت دهلق – مرکزی
دامداری برادران رضایی – شهرکرد دامداری کشت و صنعت رستن – کرج
دامداری برادران رضایی – شیرازدامداری کشت و صنعت روزان – تهران
دامداری برادران زارع مهریز – یزددامداری کشت و صنعت رویش طلایی (صباح) – گلستان 
دامداری برادران شرکت – مشهددامداری کشت و صنعت زاغری – اراک
دامداری برادران قانع – یزددامداری کشت و صنعت زیباتپه کرمان
دامداری برادران مختاری – اصفهاندامداری کشت و صنعت سبز غزال واحد ۱- ساوه
دامداری برادران مظفری – اراکدامداری کشت و صنعت سبز غزال واحد ۲ – شهریار
دامداری برفرازی – مشهددامداری کشت و صنعت شاخص گلهر
دامداری برکت – اردبیلدامداری کشت و صنعت شریف آباد – قزوین
دامداری برمایه – اصفهاندامداری کشت و صنعت علی – نیشابور
دامداری برومند – شیرازدامداری کشت و صنعت فخر ایرانیان – تهران
دامداری بستان – نظرآباددامداری کشت و صنعت فردوس – زنجان
دامداری بنیاد تعاون زندان – تربت حیدریه دامداری کشت و صنعت کالا ژن 
دامداری به نژاد –  شهرضادامداری کشت و صنعت گلستان – نیشابور
دامداری بهار – محمود آباددامداری کشت و صنعت مزرعه برن- موسوی – ورامین
دامداری بهار زنده رود – بهاران ۲ – اصفهاندامداری کشت و صنعت موید – البرز
دامداری بهبود شیمی کیمیاگران – قلعه شوردامداری کشت و صنعت میثاق سبز سپاهان – نجف آباد
دامداری بهشتی – یزددامداری کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام – ماکو
دامداری بهگزین – اصفهاندامداری کشت و صنعت و دامپروری آبیک – البرز
دامداری بهمن نژاد – مرودشتدامداری کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان – همدان
دامداری بهمنی – زیاردامداری کشت و صنعت و دامپروری مروارید ولایت دهدشت
دامداری بهین تلیسه گلستان – گلستاندامداری کشت و صنعت و دامداری کارشینا – زنجان
دامداری بهین سیستم – ورامین ( رضایی )دامداری کلهر سپهر – کرمانشاه
دامداری پارس بابکان – کرماندامداری کورگه – کرمان
دامداری پارسه – شیرازدامداری کوهپایه – آباده
دامداری پارسیس- حسینی- پاکروان – قزویندامداری کوهپایه (‌برادران غلامی) – سمنان
دامداری پاک شیر – تهران – ورامیندامداری کوهستانی – قم
دامداری پالیز چینه – شیرازدامداری کهنگی – اصفهان
دامداری پرواز – کرماندامداری کیانا – قم
دامداری پزشکی – قزویندامداری کیانی – خمینی شهر
دامداری پژمان محمودی – قزویندامداری کیمیا گران شمیم – همدان
دامداری پژوهشگاه ابن سینا واحد ۱ (سینا فن آوران ماندگار) – البرزدامداری کیمیا گران شمیم(طهماسبی) – همدان
دامداری پژوهشگاه ابن سینا واحد ۲ (سینا فن آوران ماندگار) – البرزدامداری کیمیای کوهستان – شیراز
دامداری پگاه سبز ادینه – ساوهدامداری گاراژیان – نیشابور
دامداری پگاه لرستان – لرستاندامداری گاو شیری گرجستان – روزی طلب – گرجستان
دامداری پوریان – مشهددامداری گاومیش داری اکبریان – اصفهان
دامداری پوریای ولی – اراکدامداری گلدشت نقش جهان – برخوار
دامداری پهلوان نژاد – نجف آباددامداری گلدشت نمونه
دامداری پیروز – یزددامداری گلی – مشهد
دامداری پیروزی – اصفهاندامداری گمرگان – ملارد
دامداری پیله وران-عسگریان – مشهددامداری گودینی – کرمانشاه
دامداری پیوند خاوران – بیرجنددامداری گوهر لبن شیر کوه – یزد
دامداری تاجیک – ورامیندامداری لاله جین – همدان
دامداری تبرک (اخشان اخلمد) – مشهددامداری لایق- مشهد
دامداری تخت طاووس – شیرازدامداری لشگری
دامداری ترابی – اصفهاندامداری لطفی مرتضی و محمد – نیشابور
دامداری ترکمان – ملارددامداری لگزیان – نیشابور
دامداری ترکی – اصفهاندامداری ماراسپر غم – کرمان
دامداری ترکیان – درچهدامداری مازندرانی – گلستان
دامداری تعاونی ۱۱۱ هجرت – کرمانشاهدامداری ماشاءالله خسروی – کرمان
دامداری تعاونی دامپروری دامدشت – یزددامداری مانا شیر کارنو – تبریز
دامداری تعاونی دامی زراعی شهید آباد – فارسدامداری ماندگار – اصفهان
دامداری تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهاندامداری متحدی – شاهرود
دامداری تعاونی کشاورزی دامپروری رایحه پردیس – اراکدامداری متقی – قزوین
دامداری تقوی – قزویندامداری متین فر – اصفهان
دامداری تقی تاجیک – تهراندامداری مجتمع پرورش گاو شیری خلیلی – یزد
دامداری تلیسه اصیل قوام آباد – شیرازدامداری مجتمع تولیدی شیر و گوشت دامینه کوشک هزار – شیراز
دامداری توانگر – زرین شهردامداری مجتمع تولیدی شیر و گوشت نمونه فارس – فارس
دامداری توکل – رفسنجاندامداری مجتمع دام برتر – قزوین
دامداری توکلی – اصفهاندامداری مجتمع دامپروری ذوفقاری
دامداری تولید و عمران کشاورزی (دشت) – نیشابوردامداری مجتمع دامپروری سنگسر – سمنان
دامداری تولیدی شیر و گوشت امینی – اصفهاندامداری مجتمع دامپروری قنواتی – قم
دامداری تولیدی شیر و گوشت آرشام – فارسدامداری مجتمع دامپروری کشاورز – اصفهان
دامداری تیموری – تهراندامداری مجتمع دامپروری نظری – اردبیل
دامداری ثانی آباد – یزددامداری مجتمع دامداری و کشاورزی سید عظیم نصیری – تهران
دامداری جاودانی – فارسدامداری مجتمع دامدشت کاسپین – تهران
دامداری جعفر جعفری – شیرازدامداری مجتمع زمانه – اصفهان
دامداری جعفر سلیمانی – زنجاندامداری مجتمع سیلوایه – کرمانشاه
دامداری جعفری – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت احمدی – اصفهان
دامداری جعفری پناه – نیشابوردامداری مجتمع شیر و گوشت اخوان حسینی – اصفهان
دامداری جلال هجری – رفسنجاندامداری مجتمع شیر و گوشت اسدی – مبارکه
دامداری جلالی – اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت اسماعیل زاده – اصفهان
دامداری جلالی – تهراندامداری مجتمع شیر و گوشت اصفهان
دامداری جلیل پورسخی – اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت آریا – مبارکه
دامداری جم – قمدامداری مجتمع شیر و گوشت بهدام – اصفهان
دامداری جمالی فر – اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت تفت علی آباد – یزد
دامداری جمشیدی پور – البرزدامداری مجتمع شیر و گوشت ثمری – اصفهان
دامداری جواد احمدی نیا – بران شمالیدامداری مجتمع شیر و گوشت حاتم – اصفهان
دامداری جواد رحیمی – اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت خاتون ابادی
دامداری جواد زارعی – اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت دامدشت ساوه – اراک
دامداری جوانمردی – تبریزدامداری مجتمع شیر و گوشت ذهتاب – اصفهان
دامداری جوزستان بزرگزاد – تهراندامداری مجتمع شیر و گوشت رایگان – شیراز
دامداری جوکار – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
دامداری جهاد کشاورزی خوزستاندامداری مجتمع شیر و گوشت سپهان – تهران
دامداری جهاد کشاورزی فارس پردیس علی آباد کمین – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت شهید محسنی – اصفهان
دامداری جهان بین – شهرکرددامداری مجتمع شیر و گوشت صادقی – اصفهان
دامداری جهان تلیسه دمانیا – زیاردامداری مجتمع شیر و گوشت صفایی – اصفهان
دامداری جهان صالح – ارجمندی – ملارددامداری مجتمع شیر و گوشت کالان – شیراز
دامداری جیلان آباد- اصفهاندامداری مجتمع شیر و گوشت کاوند – فارس
دامداری چگینی – قزویندامداری مجتمع شیر و گوشت کریمی – فارس
دامداری حاج ابراهیم (عنایت) مسیبیدامداری مجتمع شیر و گوشت کشاورز – اصفهان
دامداری حاج اسدالله جعفری – شیرازدامداری مجتمع شیر و گوشت کوثر – تیران
دامداری حاج اسفندیار حسن زاده – بوشهردامداری مجتمع شیر و گوشت مهدشت (سهامی خاص)
دامداری حاج اسفندیار معافی – قزویندامداری مجتمع شیر و گوشت مهدی – اصفهان
دامداری حاج حسن طاهر آبادیدامداری مجتمع شیر و گوشت هرندی – اصفهان
دامداری حاج حسین لطفی – نیشابوردامداری مجتمع صنعتی علافچیان – اصفهان
دامداری حاج حسینی – مشهددامداری مجتمع کشاورزی دامپروری آبان۱ – لرستان
دامداری حاج رجبعلی حر – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی دامپروری آبان۲ – لرستان
دامداری حاج قاسم امین – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی دامپروری خداداد – تهران
دامداری حاج محمدرضا ارباب – اصفهاندامداری مجتمع کشاورزی دامپروری خزاعی – مشهد
دامداری حاج همت داریونی – شیرازدامداری مجتمع کشاورزی مراغه – تبریز
دامداری حاجی  آبادی – نیشابوردامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری بهاران – اصفهان
دامداری حاجیاندامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری دکتر محمد آشنا – نیشابور
دامداری حبیب اله – تهراندامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری روانسر – کرمانشاه
دامداری حبیب حسنی – زنجاندامداری مجتمع کشاورزی و دامپروری شاهوردی ( بهاردشت) – لرستان
دامداری حبیبی چهاردانگه – تهراندامداری مجتمع کشت و دام اسدی – اصفهان
دامداری حسن آباد نمونه – دهاقاندامداری مجتمع کشت و دام اکبر زارعی ۱- اصفهان
دامداری حسن حبیب اله – تهراندامداری مجتمع کشت و دام امداد اصفهان
دامداری حسن ذوالفقاری – همداندامداری مجتمع کشت و دام پاریاب – خوزستان
دامداری حسن زاده – مشهددامداری مجتمع کشت و دام پیمانی
دامداری حسن سلیمانی – اصفهاندامداری مجتمع کشت و دام دشتیران – اصفهان
دامداری حسن عبدوست – سمناندامداری مجتمع کشت و دام رسول زارعی ۲ – اصفهان
دامداری حسن کدخدایی – اصفهاندامداری مجتمع کشت و دام عرفانی – اصفهان
دامداری حسنعلی عباسی(اصغرآباد) – اصفهاندامداری مجتمع کشت و دام علیان – نجف آباد
دامداری حسنعلی عباسی(گرگاب) – اصفهاندامداری مجتمع کشت و دام علیان ۳ – زرین شهر
دامداری حسین پور – شیرازدامداری مجتمع کشت و دام فتاحی – اصفهان
دامداری حسین دری – اصفهاندامداری مجتمع کشت و دام کشتکار
دامداری حسین رجبی – تبریزدامداری مجتمع کشت و دام مهدی احمدی  – بران شمالی
دامداری حسین رستمی-شاهروددامداری مجتمع کشت و صنعت بهستان کاشمر – مشهد
دامداری حسین یزدانی – اصفهاندامداری مجتمع کشت و صنعت توداک – همدان
دامداری حسینعلی پیشرو – شیرازدامداری مجتمع کشت و صنعت قدیری – شهرضا
دامداری حسینی – فارسدامداری مجتمع کشت و صنعت محمد آباد – اراک ( سرافرازان سبز اراک )
دامداری حسینی – کرج-البرزدامداری مجتمع کشت و صنعت هلال – نیشابور
دامداری حسینی نژاد – سمناندامداری مجید اعظمی – نیشابور
دامداری حسینیان – شاهروددامداری مجید عبدی – کرمان
دامداری حشمت – اصفهاندامداری محسن رحمتی – شهرضا
دامداری حصومی –دامداری محسن عابدی – کرمان
دامداری حقگو – کرماندامداری محسن عابدینی – گلستان
دامداری حقیریان – شیرازدامداری محسن غلامی – مشهد
دامداری حقیقت – همداندامداری محسن فلاحی – مشهد
دامداری حقیقی – تبریزدامداری محسن محمدی – شاهرود
دامداری حکمت – سبزوار  (کرابی)دامداری محسنی – تهران
دامداری حمزه نجاتی – شیرازدامداری محقق و ملکی – اصفهان
دامداری حمید سیاحی – خوزستاندامداری محمد ابراهیمی – شاهرود
دامداری حمید شمس – اصفهاندامداری محمد حسن موسی زاده – مشهد
دامداری حمید فرح بخش – کرماندامداری محمد شکوهی – قزوین
دامداری حمیدرضا عاشقی – تهراندامداری محمد صادق قربانیان – قم
دامداری حمیدیه – شیرازدامداری محمد مختاری – اصفهان
دامداری حنایی کاشانی – مشهددامداری محمد مهدی منبع جود – تبریز
دامداری خادم – شیرازدامداری محمدحسن عابدی – کرمان
دامداری خادم – مشهددامداری محمدحسین رشمی – یزد
دامداری خادمی – کرمانشاهدامداری محمدحسین عابدی – کرمان
دامداری خراسانی – گلستاندامداری محمدحسین فنایی خداداد – قم
دامداری خلفی – زنجاندامداری محمدحسین مشهدی – قهدریجان
دامداری خوش نواز – کرمانشاهدامداری محمدرضا زارعی – اصفهان
دامداری داریا هور – تهراندامداری محمدرضا مسیبی
دامداری داش آقا – شاهروددامداری محمدرضا میرشمسی – یزد
دامداری دام دوستان یافت آباد – تهراندامداری محمدرضا و طاها – محمدی – شیراز
دامداری دام کیان گستر – تهراندامداری محمدزاده- طبس
دامداری دام گستران کویر – یزددامداری محمدعلی اسلامی – یزد
دامداری دامگاهان (مرصوص) – یزددامداری محمدی – بران شمالی
دامداری دامیار – کرماندامداری محمدی – شیراز
دامداری دامینه – سبزواردامداری محمدی – فردوس گنبد – گلستان
دامداری داوری – حبیب آباددامداری محمدی – نیشابور
دامداری داوری – دولت آباددامداری محمدی زاده – خوزستان
دامداری دراز گیسو – گرگاندامداری محمود احمدی – اصفهان
دامداری درخشان – مشهددامداری محمود اعلایی – شهرکرد
دامداری دشت ابرار – قمدامداری محمود انتشاری – اصفهان
دامداری دشت سبز- دهقانیان -مرودشتدامداری محمود بابل خانی – اصفهان
دامداری دشتکی – نیشابوردامداری محمود رحمتی – شهرضا
دامداری دکتر حسینی – شیرازدامداری محمود مقراض گر – اصفهان – شهرضا
دامداری دکتر خضری – شیرازدامداری محمودی – کرمان
دامداری دکتر شاکری – خمیندامداری محمودی – یزد
دامداری دکتر گلنار وکیل گیلانی – قزویندامداری محمودیان – اردکان
دامداری دلاوری پور – یزددامداری محمودیان ۲ – شهرضا
دامداری ده پرور – قمدامداری مختاری – اصفهان
دامداری دهدشتی – شهرضادامداری مختاری – نیشابور
دامداری دهقانیان – شیرازدامداری مداح – تربت حیدریه
دامداری دهکده آریا شیر – گلستاندامداری مدبر کشت توس – خراسان رضوی
دامداری دهکده شیر – قمدامداری مرادخانی – اصفهان
دامداری دیلمی – گلستاندامداری مرادعلی  – هادی – دهنوی – نیشابور
دامداری ذبیح الله اینانلو – قزویندامداری مرتضوی (رز بنفش)  – اصفهان
دامداری ذوالفقار مقصود لو – گلستاندامداری مرتضی احمدی – اصفهان
دامداری ذوالفقاری – تویسرکان همداندامداری مرتضی جوانبخت – گلپایگان
دامداری راسپینا – اراکدامداری مرتضی حسینی – شهرکرد
دامداری رامیار – اصفهاندامداری مرغاب (کاویش قدیم) – مشهد
دامداری رامین میرزایی – کرماندامداری مرکز آموزش علمی کاربردی رسول اکرم – سمنان
دامداری رجبی و محمد زاده – شهریاردامداری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی – مشهد
دامداری رحمان شهابی – گلستاندامداری مرکز تحقیقات علوم دامی کشور
دامداری رحمت سعد آبادی – نیشابوردامداری مرکز تحقیقات گاودشت بابل – مازندران
دامداری رحیم طاهری – اصفهاندامداری مرکز ذخیره ژنی توران تیهو – شیراز
دامداری رحیم علی ممقانی – تبریزدامداری مزارع نوین ایرانیان – تهران
دامداری رحیمی – شاهروددامداری مزرعه آموزشی گاودشت بابل – مازندران
دامداری رحیمی نژاد – ملارددامداری مزرعه بز سانن شیمر – شاهرود
دامداری رسالت طوس – مشهددامداری مزرعه پرورش بز سانن – کرمان 
دامداری رستاک سازان – مشهددامداری مزرعه تولید گوشت و شیر لطفی – شیراز
دامداری رستم دام کوه نوردامداری مزرعه دهکده لبنیات سلامت- گلستان 
دامداری رشدی لاله – تبریزدامداری مزرعه سانن – اصفهان
دامداری رشیدنیا – یزددامداری مزرعه سبز پدر – مرودشت
دامداری رضا خدابخشی – مشهددامداری مزرعه سرو دشت شیروان – مشهد
دامداری رضا زاده – تهراندامداری مزرعه شبان – تهران
دامداری رضا کریمی – اصفهاندامداری مزرعه ضرغامی – شیراز
دامداری رضا مسیبی – اصفهاندامداری مزرعه غزال شریف آباد – مشهد
دامداری رضا مهرابی – اصفهاندامداری مزرعه کشاورزی دامپروری شاهین
دامداری رضانژاد – ورامیندامداری مزرعه کشت و صنعت بهزاد شهریارپناه – کرمان
دامداری رضایی – تربت جامدامداری مزرعه محمودآباد – اصفهان
دامداری رضایی – شهرضادامداری مسلم منصوری – آباده
دامداری رضایی – یزددامداری مشرقی – گلستان
دامداری رضوان – تبریزدامداری مشهدی – اصفهان
دامداری رضوی – شرین سخن – تربت حیدریهدامداری معرب – نیشابور
دامداری رفیعی – دولت آباددامداری معینیان – کرمان
دامداری رمضانی – اصفهاندامداری مغان
دامداری رمضانی – بویین زهرادامداری مفخم  ( دام برتر ) – مرکزی
دامداری روح الله طاهروند – همداندامداری مقدم – شیراز
دامداری روز چنگ – نگین خورشید – مریواندامداری مقصودی – البرز
دامداری روشا مهر – جوکار – فارسدامداری ممتاز – مشهد
دامداری روعان شیر – همداندامداری مناف نسب – رامسر
دامداری روغنی – اصفهاندامداری منبع جود – تبریز
دامداری رویان دام اسپادانا – اصفهاندامداری منت نیا – ایلام
دامداری زارع دهنوی – یزددامداری منصور رهنمایی – اصفهان
دامداری زارع زاده – یزددامداری منصوری – اصفهان
دامداری زارع کمالی – مشهددامداری منصوری – بران شمالی
دامداری زارع محمود ابادی – یزددامداری منصوری – حبیب آباد
دامداری زارعی-مرودشتدامداری منصوری – نیشابور
دامداری زارعی – شیرازدامداری منوچهر حاج محمد علی – تهران
دامداری زاینده رود – اصفهاندامداری موحد گستران جوین (کشت و صنعت جوین) – مشهد
دامداری زر دام – زیاردامداری موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
دامداری زراعی خضری – مشهددامداری موسی رهنمایی – اصفهان – شهرضا
دامداری زرائی – قمدامداری موقوفات ملک واحد چناران – مشهد
دامداری زردشت شمسیه – نیشابوردامداری موقوفات ملک واحد فریمان – مشهد
دامداری زرین – زیاردامداری موگویی – اراک
دامداری زرین دشت – بینالوددامداری مهابادی – تهران
دامداری زرین هیو – آبیکدامداری مهدی خسرو جردی – سبزوار
دامداری زندی پور – قزویندامداری مهدی علینقیان -اصفهان
دامداری ژنتیک دام – مشهددامداری مهدی میرزاقا – ماهدشت
دامداری سازمان نظام مهندسی فارسدامداری مهر – شمسی خانی – سمنان
دامداری سازمان نظام مهندسی کشاورزی – تهران – ورامیندامداری مهر گوشت خان بابا – زیار
دامداری سالاری – کرماندامداری مهر ماندگار گلستان – گرگان
دامداری سامان کشت نصف جهان –دامداری مهری- شهرکرد
دامداری سانیان (هاشمی سابق) – اصفهاندامداری مهسا دام – ریجنی – کاشان
دامداری سبحانی – نجف آباددامداری مهندس جمشید فخاری – اصفهان
دامداری سبزعلی – اصفهاندامداری مهندس کندری – اصفهان
دامداری سپهری – کرماندامداری میثاق همدان – همدان
دامداری سپید رود – گیلان (نوید مرغ)دامداری میر هندی – کوهپایه
دامداری ستاره شرق – اصفهاندامداری میرجهانی – اصفهان
دامداری ستاری – تبریزدامداری میرعلی ملک – اصفهان
دامداری سجاد توس – مشهددامداری میرمحمد صادقی – اصفهان
دامداری سجاد گلدشت( مظاهری) – اصفهاندامداری میرمیران – یزد
دامداری سجادی – سنندجدامداری میلاد (قائم آل محمد) – اصفهان
دامداری سرباز – مشهددامداری میلشبار – یزد
دامداری سرخه دامدوش – گرمساردامداری میهن سبز – تیران
دامداری سرو زرع قزوین – قزویندامداری ناز مهریز – یزد
دامداری سرهنگ مافی – قزویندامداری نامدار – بران جنوبی
دامداری سعید جعفری – شیرازدامداری نبی – اصفهان
دامداری سعید مسیبی – اصفهاندامداری نبی زاده – تهران
دامداری سلطانی – اصفهاندامداری نجم – نظرآباد
دامداری سلطانی – همداندامداری نسیم برکت – به کاشت صنعت نور بامداد – تهران
دامداری سلیم النفس – تبریزدامداری نصر – اصفهان
دامداری سلیمان نژاد – نجف آباددامداری نصرالهی – تبریز
دامداری سلیمی – شیرازدامداری نصری – نجف آباد
دامداری سلیمیان – زرین شهردامداری نعمت الهی – آباده
دامداری سندباد خلیج فارس – گرجستاندامداری نگین فلاورجان – فلاورجان
دامداری سنگ بست – مشهد – پروار بندیدامداری نمکی زاده – اصفهان
دامداری سوران فاز۱ – مشهددامداری نمونه اعلایی – اصفهان 
دامداری سوران فاز۲ – مشهددامداری نمونه طالقان – البرز
دامداری سها شیر – بران شمالیدامداری نوحی – ساوه
دامداری سهامی زراعی اسلام آباد- نیشابوردامداری نوذریان – خوزستان
دامداری سهند اولدوز – تبریزدامداری نوربخش
دامداری سیاوش دهقانیان – شیرازدامداری نورگیل دام – مازندران
دامداری سید امیر مبارکی – نیشابوردامداری نورمندی – مشهد
دامداری سید جلال حسینی – نیشابوردامداری نوروزی – مشهد
دامداری سید جلال حسینی جلالیه – اصفهاندامداری نوری – تبریز
دامداری سید جمال حسینی – اصفهاندامداری نوین – مشهد
دامداری سید حمید حسینی – شیرازدامداری نیا گاو گرجی 
دامداری سید محمد علی حسینی – پسر سید علی – اصفهاندامداری نیسان کشت – نیسانی – اصفهان
دامداری سید محمود بهشتی – خراسان جنوبیدامداری نیک – اصفهان
دامداری سیدان – اصفهاندامداری نیکخو و شرکا – یالیان – قزوین
دامداری سیدمحمدعلی حسینی قارنه – اصفهاندامداری نیکو دام الوند – قزوین
دامداری سیدمهدی سید حسینی – پرمایه – کرماندامداری نیکو شیر – مشهد
دامداری سیرجانی – نیشابوردامداری نیمه شعبان – اصفهان
دامداری شاخص دام گواشیر – کرماندامداری و کشاورزی دهیران – اسلامشهر
دامداری شارقی – شهرضادامداری ورواز – گلستان
دامداری شاطریان – تهراندامداری وزیری – تربت حیدریه
دامداری شاملی – اصفهاندامداری وفابی – شاهرود
دامداری شاه حسینی – گرمساردامداری وکیلی – رامونا – تهران
دامداری شاه علایی – اصفهاندامداری ویرا بهپرور – تهران
دامداری شاه محمدی – مبارکهدامداری هادیلو – زنجان
دامداری شاه نظری – قهدریجاندامداری هاشمی لر – تبریز
دامداری شایگان – تهراندامداری هامون سبز – تیران
دامداری شبستان – رفسنجاندامداری هستی – قزوین
دامداری شرکت ۵۴دامداری هفت خوشه – قزوین
دامداری شرکت ارغوان دشت سپاهان – اصفهاندامداری هفت گل نوبران – کرمان
دامداری شرکت ارگ دامپروران مهریز – یزددامداری هلشتاین مهیار ( نصیری ) – اصفهان
دامداری شرکت ارم شیر دهرود – بوشهردامداری هوشمند – یزد
دامداری شرکت اروم ملیکا شیر – ارومیهدامداری یارمحمد ضرغامی – شیراز
دامداری شرکت اصفهان کشت – اصفهاندامداری یاری – کردستان
دامداری شرکت اگدامدامداری یداله عربیان – سمنان
دامداری شرکت ایثارگران رعد نور – تهران – ورامیندامداری یداله کیوانی – فشافویه
دامداری شرکت ایران سرسبز ( اکبریان ) – اصفهاندامداری یداله مافی – قزوین
دامداری شرکت ایرسا – ورامیندامداری یزدانی – دولت آباد
دامداری شرکت آرین دام البرزدامداری یگانگی – نیشابور
دامداری شرکت آوین ژن – تهراندامداری یگانه – مشهد
دامداری شرکت بهدام صنعت ری – تهراندامداری یوسفی – اصفهان
دامداری شرکت پویش دامداران – کرمانشاه دامداری یوسفی – بران شمالی
دامداری شرکت پویندگان – اصفهاندامداری اجداد سپیدان کوثر – کرمانشاه
دامداری شرکت تاج محل – اراکدامداری ارژندی حسینی – زیار
دامداری شرکت تعاونی ایثار عطار – نیشابوردامداری اسحق زاده – اردبیل 
دامداری شرکت تعاونی بام سبز دامیاران جهانبین – شهرکرددامداری اشرف گنجویی – کرمان
دامداری شرکت تعاونی پرورشکاران – قزویندامداری اعظم السادات میرمحمدی – شهرضا 
دامداری شرکت تعاونی پیشتاز دهنگ بستک – هرمزگاندامداری امیدواری – اصفهان
دامداری شرکت تعاونی دامپروری بهدام هشتگرددامداری بهرامی (خرمدشت) – زنجان
دامداری شرکت تعاونی دامداران جویای نام شاهدیه – یزددامداری بین المللی کشاورزی و تجاری زربین هوشمند – تهران
دامداری شرکت تعاونی دامداری صداقت – اصفهاندامداری پرتویی – تبریز
دامداری شرکت تعاونی دشت کیان – فارسدامداری پناهیده – کاشان
دامداری شرکت تعاونی شیر افشان سوران – اصفهاندامداری جان نثاری – شهرضا
دامداری شرکت تعاونی صدرا دامپرور – اراکدامداری حبیبی – اراک
دامداری شرکت تعاونی طلاچین پارس – ورامیندامداری حسین جباری – خوزستان
دامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان یزد – یزددامداری خوش گوشت ( زالی ) – همدان 
دامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابور – نیشابوردامداری دام گستر پیشگام – فیروزکوه 
دامداری شرکت تعاونی کشاورزی دامداری گلپا گلشن – گلپایگاندامداری رجایی – زیار 
دامداری شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی متحد اصفهاندامداری رنجبر – اصفهان 
دامداری شرکت تعاونی کشت و دام نخل – یزددامداری زینلی دیاکو لبن ایرانیان – یزد
دامداری شرکت تعاونی گاو شیری ۲۰۰۲ سپیدان – شیرازدامداری سرکانیان – همدان
دامداری شرکت تعاونی گاوداران بهشیر ( لپوئی )دامداری شجاعی – کرمان
دامداری شرکت تعاونی گاوداران خمینی شهر – خمینی شهردامداری شرکت توسعه دامداران پسا نظر آباد – نظرآباد
دامداری شرکت تعاونی گاوداران سنتی اصفهاندامداری شرکت رضوان – قم 
دامداری شرکت تعاونی گاوداران صنعتی شاهرود – سمناندامداری شرکت سرو دام نوین – قزوین 
دامداری شرکت تعاونی گاوداران گرگان – گلستاندامداری شرکت شیر دوشان گمیشان – گلستان 
دامداری شرکت تعاونی گاوداری شیر افشان – همداندامداری شیر افشان – کرمانشاه – همدان
دامداری شرکت تعاونی گاوداری نوین پارس – شیرازدامداری شیرمحمدی – قزوین
دامداری شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید –دامداری صالحی – یزد
دامداری شرکت تک نام – گلستاندامداری عباسی – تبریز
دامداری شرکت تلما دام گستر – مازندراندامداری فتحی – نظرآباد 
دامداری شرکت تلیسه دام – نیشابوردامداری قندهاری – یزد 
دامداری شرکت تولیدی دشت کیمیا – اصفهاندامداری قیطاسی – اصفهان
دامداری شرکت چندمنظوره صادق – شیرازدامداری کشت و صنعت ودامپروری صنایع شیر ایران – رشت
دامداری شرکت حامی سرمایه -کشت صنعت فردوس – تهراندامداری کشت و دام زرین دشت – زنجان
دامداری شرکت دام طبیعت جنوب شرق – کرماندامداری کشت و صنعت اشراق واحد۲ – تهران
دامداری شرکت دامپروری دانشمند – قمدامداری کشت و صنعت پردیسان – گرمسار
دامداری شرکت دامپروری سبزدشت نقش رستم – شیرازدامداری کشت و صنعت مه باران – زنجان 
دامداری شرکت دامپروری نوین گلپرور خراساندامداری کشت و صنعت و دامپروری میلکان کلهر 
دامداری شرکت دامداری شیر و دام بنیاد – واحد رحمت آباددامداری مجتمع کشت و صنعت نوبر سبز – سمنان 
دامداری شرکت رضوان – قمدامداری محسن میرمحمدی – شهرضا 
دامداری شرکت زاهد پارس – تهراندامداری محمدی – نجف آباد
دامداری شرکت زراعی و دامپروری زردوش بینالود – نیشابوردامداری مزرعه علوی زرند (میهن) – ساوه 
دامداری شرکت زرین دام پایدار تدبیر – اراکدامداری ملک – فارس
دامداری شرکت سامان دام ایرانیان – اصفهاندامداری ممتاز وزین – افغانستان
دامداری شرکت سبز دشت خیام – مشهددامداری موسوی – کرمان 
دامداری شرکت سپاهان گلدشت – اصفهاندامداری مهندس مصطفی حر- اصفهان 
دامداری شرکت سجاد زوان – اصفهاندامداری میرجهانی – اصفهان
دامداری شرکت سرو دام قزویندامداری ناصر مشیری 
دامداری شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی – مشهددامداری نوین چوب خوزستان – اهواز 
دامداری شرکت سهامی زراعی تربت جام – خراسان رضویدامداری ورسه – قزوین
دامداری شرکت سهامی زراعی گلپایگان – گلپایگاندامداری یاری – بروجرد
دامداری شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری پارسدامداری یاسری – گرمسار
دامداری شرکت سهامی مزرعه نمونه – گلستاندامداری یزدان جو – مرودشت
دامداری شرکت شهاب دام – همداندامداری یزدی – زنجان

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری