نرم افزار آبزیان

توضیحات محصول

نرم افزار کشاورزی مدیران (آبزیان)

نرم افزار کشاورزی مدیران با هدف جامعیت بخشیدن به یکپارچگی اطلاعات در حوزه تولید طراحی شده است، این نرم افزار قابلیت پیاده سازی و اجرا در رشته فعالیتهای مختلف از جمله باغ، زراعت، گلخانه و شیلات رادارا می باشد. در مجموعه های بزرگ تولیدی که شامل شرکتهای مادر و زیر مجموعه ها می باشند شرکتهای مادر قادر به مشاهده، پیگیری، گزارشگیری و حتی ورود اطلاعات می باشند. بخش اطلاعات پایه بصورت مجتمع و سراسری تعریف  شده است و امکان گسترش به آیتمهای بروز را بصورت اتوماتیک دارد.

اطلاعات پایه شامل رشته فعالیت، مراحل عملیات،‌ عملیات، نهاده ها، قطعات، منابع آب، ماشین آلات، ابزارهای اتصالی و پرسنل می باشد. برای شروع کار نیاز به تعریف برنامه ریزی بودجه می باشد پس از آن مشخص می شود برنامه ریزی برای چه قطعاتی در نظر گرفته شده است. و تا انتهای برنامه ریزی کلیه عملیات روزانه انجام شده برای هر بخش وارد می شود. در این بخش بصورت فاصله های زمانی امکان گزارش گیری از کارکرد افراد، ماشین آلات و منابع وجود دارد همچنین امکان نمایش کلیه عملیات انجام شده در یک روز برای محصولات مختلف وجود دارد.در صورتیکه برنامه ریزی به هر نحوی دچار خسارت شود امکان ورود اطلاعات خسارت و میزان خسارت وجود دارد. همچنین در پایان برنامه ریزی امکان انحراف از بودجه و بازدهی آن محاسبه و مشخص می شود.

در بخشهای دیگر امکان ثبت آزمایشهای آب، خاک، برگ و همچنین اطلاعات هواشناسی وجود دارد.

این سیستم از نرم افزار رز برای گزارشگیری و گزارش سازی بهره مند است و کاربر امکان ساخت بیشمار گزارش دلخواه خود را دارد.

نرم افزار کشاورزی مدیران

  • پایه مرکزی:

این بخش اطلاعات اولیه مورد نیاز برای ثبت عملیات کشاورزی شامل نام کودها، نام سم­ها و انواع آنها، مراحل عملیات، ارتباط عملیات، عملیات، رشته فعالیت­ها، انواع ضایعات، توقفات، نهاده ها، گروه محصول، واحدهای تبدیل، روشهای انجام عملیات، انواع سیستم آبیاری و علت خسارت است.

با انتخاب هر کدام از جداول در بخش پایه مرکزی وارد جزئیات جدول شده و امکان مشاهده موارد موجود در آن وجود دارد.

نرم افزار زراعت مدیران

  • پایه:

این بخش شامل جداول مربوط به قطعات، سیستم های آبیاری، پرسنل، ماشین آلات، ابزارهای اتصالی، رابط مالی محصولات و منابع آب به همراه جزئیات مربوط به جدول وجود دارد. جداول بخش پایه برای هر شرکت منحصر به همان شرکت می باشد.

در این بخش امکان افزودن، ویرایش، حذف و گزارش­گیری و همچنین ثبت اعلان وجود دارد.

نرم افزار کشاورزی مدیران

  • روزانه:

در این بخش امکان ثبت و اصلاح برای عملیات روزانه، عملیات افراد به صورت متفرقه و برنامه ریزی دوره ای، خسارت وارد شده و در واقع ثبت هر نوع عملیات روزانه در مزرعه وجود دارد. همچنین امکان اضافه کردن اعلانات در هر کدام از جداول این بخش وجود دارد.

نرم افزار کشاورزی مدیران

  • موارد دیگر:

این بخش مربوط به ثبت اطلاعات آزمایش های موثر و لازم در مزرعه مانند آزمایش خاک، برگ، آب و همچنین ثبت اطلاعات هواشناسی است.

گزارشات محصول
ویدیو محصول

اطلاعات این بخش برای هر شرکت منحصر بفرد است که شامل سیستم های آبیاری، قطعات، پرسنل و منابع آب و… می باشد.

تعریف انواع سیستمهای آبیاری و اطلاعات مربوط به آنها و امکان بروز کردن و مشاهده اطلاعات کاربران، تعریف تقسیم بندی

قطعات، تعریف اطلاعات منابع آبی، امکان تعریف کلیه ماشینهایی که در شرکت وجود دارند، تعریف ابزارهایی که به

ماشین آلات متصل میشوند( ابزارهای اتصالی)، تعریف کد رابط مالی برای محصولاتی که در شرکت هستند.

در این بخش اطلاعات اولیه مورد نیاز برای ثبت عملیات کشاورزی شامل سم، کود، انواع نهاده هاو محصولات و….

وجود دارد، امکان گزارش گیری از رشته فعالیتهای باغداری، زراعت، گلخانه و شیلات، تعریف مراحل عملیات،

تعریف نهادها، گروه بندی محصولات وتعریف کد محصول، دسترسی به مشخصات سموم، تعریف انواع کود و

واحد مصرف آنها، تعریف روش های انجام عملیات، تعریف علت های خسارت

پشتیبان گیری و بازیابی از پایگاه های داده ها، امکان فشرده سازی فایل پشتیبان

امکان تغییر آیکون دکمه ها، رنگ تیتر جدول، فونت نوشتاری و…، آپدیت نرم افزار

نحوه وارد شدن به نرم افزار و معرفی آیکون های موجود در نرم افزار

اطلاعات این بخش برای هر شرکت منحصر بفرد است که شامل سیستم های آبیاری، قطعات، پرسنل و منابع آب و… می باشد.

تعریف انواع سیستمهای آبیاری و اطلاعات مربوط به آنها و امکان بروز کردن و مشاهده اطلاعات کاربران، تعریف تقسیم بندی

قطعات، تعریف اطلاعات منابع آبی، امکان تعریف کلیه ماشینهایی که در شرکت وجود دارند، تعریف ابزارهایی که به

ماشین آلات متصل میشوند( ابزارهای اتصالی)، تعریف کد رابط مالی برای محصولاتی که در شرکت هستند.

در این بخش اطلاعات اولیه مورد نیاز برای ثبت عملیات کشاورزی شامل سم، کود، انواع نهاده هاو محصولات و….

وجود دارد، امکان گزارش گیری از رشته فعالیتهای باغداری، زراعت، گلخانه و شیلات، تعریف مراحل عملیات،

تعریف نهادها، گروه بندی محصولات وتعریف کد محصول، دسترسی به مشخصات سموم، تعریف انواع کود و

واحد مصرف آنها، تعریف روش های انجام عملیات، تعریف علت های خسارت

پشتیبان گیری و بازیابی از پایگاه های داده ها، امکان فشرده سازی فایل پشتیبان

امکان تغییر آیکون دکمه ها، رنگ تیتر جدول، فونت نوشتاری و…، آپدیت نرم افزار

نحوه وارد شدن به نرم افزار و معرفی آیکون های موجود در نرم افزار