نرم افزار جنین

توضیحات

برداشت تخمک (Ovum Pick-Up یا OPU  ) فرآیندی است که طی آن تخمک ها (سلول های تخمک) از فولیکول های روی تخمدان اهداکننده آسپیره می شوند. این فرآیند توسط پراب سونوگرافی مختص OPU انجام می شود که تخمک ها را با مکش خلاء جمع می کند. زمان جمع آوری ۱۵-۲۰ دقیقه طول می کشد. تخمک ها قبل از بلوغ، لقاح و در نهایت کشت در آزمایشگاه پیشرفته شسته، تمیز و درجه بندی می شوند.

پس از بازیابی تخمک‌ها، آنها به مدت تقریباً ۲۴ ساعت بالغ می‌شوند و سپس با اسپرم بارور می‌شوند. این فرآیندی است که لقاح آزمایشگاهی (IVF  ) نامیده می شود این عمل در آزمایشگاه انجام می شود. پس از لقاح، زایگوت به جنین تبدیل می شود و ۷ روز پس از لقاح، رویان بلاستوسیست تولید می شود. جنین‌هایی(رویان) با کیفیت بالا برای انتقال تازه یا انجماد (نگهداری برای استفاده بعدی) تولید می‌ شود. فرآیند IVF دارای نرخ متوسط تولید ۳۰٪ است، بنابراین ۳۰٪ از تمام تخمک های بارور شده تا زمان بلاستوسیت رشد می کنند.(شکل۱)

انتقال جنین به روش برداشت تخمک

شکل ۱:انتقال جنین به روش برداشت تخمک (OPU) در گاو

OPU فناوری است که به پرورش دهندگان اجازه می دهد تا از گاوها )چه در دوره خشک و چه در دوره شیردهی(، تلیسه ها)بالغ و غیر بالغ( و گاوهای باردار تا ماه سوم بارداری ( می‌توانند بدون هیچ خطری برای بارداری فعلی اهداکننده تخمک باشند) و گاوهای سالم یا نابارور بالینی که به ET پاسخ نمی دهند، تخمک جمع آوری کنند. همچنین امکان بازیابی اووسیت ها (تخم های بارور نشده) از اهداکنندگان بلافاصله پس از مرگ برای تولید یک مجموعه ژنتیکی نهایی وجود دارد. پرورش دهندگانی که استفاده از فناوری IVF را انتخاب می کنند، این فرصت را دارند که فرزندان بیشتری را از ماده های ارزشمند گله خود بدست آورند، با این حال، بسیاری از پرورش دهندگان مزایای اضافی هنگام استفاده از IVF را درک نمی کنند.در مقایسه با انتقال جنین، IVF ممکن است پتانسیل یک گاو برتر را در یک دوره زمانی کوتاه‌ تر به حداکثر برساند، زیرا فاصله بین هر OPU کوتاه‌ تر از فاصله بین دوره انتقال جنین(ET) است. انجام چرخه های OPU هر هفته یا یک هفته در میان امکان پذیر است، در حالی که اکثر برنامه های انتقال جنین(ET) هر ۶۰ روز یک بار میباشد.

در حالی که انتقال جنین معمولی به استفاده از دو تا سه پایوت اسپرم در هر اهداکننده نیاز دارد،در  IVF جهت به حداکثر رساندن ارزش اسپرم کمیاب، تعیین جنسیت شده یا گران قیمت ، می توان یک پایوت اسپرم را برای تخمک های چند اهداکننده استفاده کرد، یا اسپرم  چند گاو نر مختلف را می توان برای بارور کردن گروهی از تخمک های جمع آوری شده از یک گاو برتر استفاده کرد .

این تصور در صنعت وجود دارد که OPU گزینه پرهزینه تری است. با این حال، در واقع مقرون به صرفه تر از انتقال جنین معمولی در اهداکنندگانی است که تعداد محدودی جنین تولید می کنند. این واقعیت – همراه با فرصت برای افزایش تعداد گوساله ها، نسبت گوساله های تعیین جنسیت شده و توانایی افزایش فرصت های جمع آوری تخمک، OPUرا به یک انتخاب پیشرو برای تولید کننده تبدیل می کند که به دنبال افزایش تعداد فرزندانی است که بیشترین ارزش را دارند.

عوامل موثر بر میزان تولید جنین در OPU :

 • کل اووسیت های زنده (تخمک های زنده)جمع آوری شده
 • کیفیت DNA در گامت ها (اسپرم و تخمک)
 • کیفیت اسپرم مصرفی
 • فرآیند آزمایشگاهی، تجهیزات و جابجایی
 • متخصصان بسیار ماهر برای انجام آسپیراسیون

 

مدیریت تولید جنین

جهت مدیریت صحیح فعالیت ها و فرایندهای  تولید بایستی به عوامل زیر توجه داشت:

 • ردگیری عملکرد گاو های دهنده تخمک
 • بررسی فعالیت مرحله به مرحله فرایند تولید
 • شناسایی ضایعات و کنترل آنها
 • بررسی عملکرد پرسنل هر بخش
 • شناسایی پروتکل های هورمون تراپی ومحیط کشت ها
 • بانک اطلاعات جامع و قابلیت گزارش گیری

آنچه در امر مدیریت صحیح و آسان مورد نیاز هست دسترسی سریع و آسان به موارد مذکور و بررسی آنها می باشد، روش های سنتی و کاغذی در پژوهشکده های تولید کلان با توجه به اطلاعات وسیع و پراکنده جواب گو نبوده و از طرفی با اتلاف وقت زیادی همراه است. بنابراین نیاز به برنامه ای جامع در این صنعت جهت ثبت تمامی اطلاعات به تفکیک مراحل ،قابلیت تولید بانک اطلاعاتی ،دسترسی سریع به اطلاعات ،قابلیت گزارش گیری پیچیده جهت تحلیل و اتخاذ تصمیمات مهم مدیریتی بسیار حائز اهمیت می باشد .

حال شما را با نرم افزاری که به شما امکان دستیابی به این موارد را می دهد، آشنا می کنیم.

شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان پیشرو در تهیه نرم افزارهای دامپروری و کشاورزی با همکاری پژوهشکده سینا فناوران ماندگار  اقدام به تولید نرم افزار سیناماندگار جهت ثبت اطلاعات و مدیریت تولید جنین نموده و آماده همکاری با سایر پژوهشکده های تولید جنین به روش OPU می باشد.

 • صفحه اصلی نرم افزار

همانطور که در سمت راست می بینیم ثبت  تمامی وقایع و مراحل امکان پذیر می باشد.

مراحل ثبت شامل:

ثبت اطلاعات پایه :

 • لیست اشخاص
 • لیست مواد
 • لیست اسپرم ها
 • لیست پروتکل ها
 • مرجع هورمون تراپی
 • لیست دام ها

ثبت اطلاعات فرایند ها :

 • هورمون تراپی ها
 • OPU
 • IVM
 • IVF
 • IVC
 • لیست و انبار جنین
 • فروش

گزارش گیری ها :

 • خروجی اکسل عملیات دام
 • خروجی اکسل لیست دام
 • انواع گزارشات مدیریتی و تحلیلی
 • صفحه ورود اطلاعات :

انتقال جنین به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو  

 • صفحه کنترل اطلاعات یک دام:


 • بخش ورود اطلاعات مربوط به OPU

انتقال جنین به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو

 • نمونه گزارشات تهیه شده جهت کنترل عملکرد پرسنل و فعالیت ها
 • گزارش عملکرد پرسنل اپوکننده

انتقال جنین به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو

 • دستور

SELECT [کد اپوکار],STR(100.00*CONVERT(INT,[تعداد تخمک استحصالی])/CONVERT(INT,[تعداد کل فولیکول]),۵,۲)[درصد] ,[تعداد اپو],
[تعداد گاو اپو شده],[تعداد کل فولیکول],[تعداد تخمک استحصالی]
FROM(SELECT OPUPCode[کد اپوکار],
(SELECT PName FROM Personels WHERE PCode=OPUPCode)[اپوکننده],
COUNT(P.MSeq)[تعداد اپو],
(SELECT COUNT(1) FROM (SELECT COUNT(1)[A] FROM [Master] WHERE MSeq IN
(SELECT MSeq FROM OPU WHERE OPUPCode=P.OPUPCode)                                  GROUP BY Serial) K )[تعداد گاو اپو شده],
SUM(LeftOvary+RightOvary)[تعداد کل فولیکول], SUM(ISNULL(IVM.EEC,0))[تعداد تخمک استحصالی]
FROM OPU P LEFT JOIN IVM ON IVM.MSeq=P.MSeq
GROUP BY OPUPCode ) MH

 • گزارش عملکرد پروتکل های هورمون تراپی

انتقال جنین به روش برداشت تخمک(OPU) در گاو

 • جدول متنی عملکرد پروتکل های هورمون تراپی

 

 هورمون تراپی

 

 • دستور

SELECT MRHTCode[کد هورمون تراپی],
(SELECT MRHTName FROM M_RefHT WHERE MRHTCode=H.MRHTCode)[روش هورمون تراپی],COUNT(H.MSeq)[تعداد استفاده],
(SELECT COUNT(1) FROM (SELECT COUNT(1)[A] FROM [Master] WHERE MSeq IN
(SELECT MSeq FROM M_HT WHERE MRHTCode=H.MRHTCode) GROUP BY Serial) K )[تعداد گاو],
SUM(ISNULL(LL,0))[LL],
SUM(ISNULL(ML,0))[ML],
SUM(ISNULL(SL,0))[SL],
SUM(ISNULL(LR,0))[LR],
SUM(ISNULL(MR,0))[MR],
SUM(ISNULL(SR,0))[SR],
SUM(ISNULL(CLL+CLR,0))[Total_CL],
SUM(ISNULL(EEC,0))[EEC],
SUM(ISNULL(CultCount,0))[CC],
SUM(ISNULL(Shared_D3,0))[D3],
SUM(ISNULL(Morola,0))[Morola],
COUNT(F.MSeq)[تعداد جنین]
FROM M_HT H LEFT JOIN OPU O ON H.MSeq=O.MSeq LEFT JOIN IVM M ON O.MSeq=M.MSeq
LEFT JOIN M_IVC C ON C.MSeq=M.MSeq LEFT JOIN D_Freez F ON F.MSeq=C.MSeq
GROUP BY MRHTCode
ORDER BY MRHTCode