نرم افزار سُم چینی

توضیحات محصول

نرم افزار سُم چینی

هدف طراحی نرم افزار سُم چینی:

  • ثبت عملیات ویزیت و سم چینی دامها

این نرم افزار امکان ثبت اطلاعات عملیات سم چینی براساس پروتکل ها و بیماری های بروز لنگش( عفونی و غیر عفونی) را به کاربر می دهد.

نرم افزار سم چینی دام مدیران

عملیات مربوط به ویزیت و درمان

ثبت مشخصات دام ( بدن ،‌بهاربند ،‌دوره شیردهی ،‌روزهای شیردهی و ….)

.  ثبت تاریخ ارجاع به سم چینی

. محاسبه وضعیت آبستنی ، تاریخ آخرین تلقیح ، تعداد تلقیح ، شیر آخر ،تاریخ زایش ،فاصله زایش ، تاریخ تخمین خشکی، تاریخ تخمین زایش و …

عملیات مربوط به سم چینی

ثبت پروتکل سم چینی، نواحی ،تخته گذاری، ژل و بانداژ، زخم و خونریزی و …

 عملیات در سم چینی

امکان ورود اطلاعات از طریق اپ سم چین یار

سُم چین یار، نرم افزاری کاربردی برای ثبت اطلاعات برنامه ی مراقبت از سُم (سم چینی و درمان جراحات) است. با استفاده از این نرم افزار می توانید به راحتی در محل باکس سم چینی اطلاعات را ثبت و در نهایت به صورت فایل اکسل برای خود ذخیره کنید.
قابلیت ها
امکان وارد کردن اطلاعات هر دامداری به صورت مجزا
امکان ثبت اطلاعات مربوط به هر دام (برنامه ی سُم چینی، جراحت جدید یا بازدید جراحت سم و ثبت ناحیه ی درگیر) بر اساس شماره دام
امکان ثبت عملیات درمانی انجام شده بر روی سُم
ثبت اطلاعات در فرم اکسل
امکان اشتراک گذاری فایل اکسل

ویدیو محصول