نرم افزار محاسبه سوابق ترکیب گله

توضیحات محصول

نرم افزار محاسبه سوابق ترکیب گله

به دلیل اهمیت ترکیب گله در پیش بینی سوابق گله و همچنین ارزیابی مداوم از وضعیت گله، شرکت مدیران تصمیم گرفته است نرم افزاری جهت محاسبه ترکیب گله(نرم افزار محاسبه سوابق ترکیب گله) در تاریخ های قبل، آماده و به مشتریان عزیز ارائه دهد.

برخی  امکانات نرم افزار محاسبه سوابق ترکیب گله:

– محاسبه زمانی ترکیب گله در هر بازه تاریخی

– نمایش اطلاعات آخرین وضعیت دامها در هر رده به تفکیک و به صورت کامل

– قدرت انتقال محاسبات انجام شده به نرم افزار اصلی

– محاسبه ترکیب گله به تفکیک شرکت جهت تعاونی ها

– نمایش اطلاعات آخرین وضعیت دامهای ماده و نر به صورت جداگانه

– قدرت گزارش گیری و تبدیل آن به هر نوع فرمت

– قدرت ساخت هر نوع گزارش

– قابلیت تغییر فرمولها

– قدرت محاسبه اقلام تجمیعی مانند میانگین روز شیر دهی، میانگین روز آبستنی دام، تلیسه و … در هر نوع بازه تاریخی

 نرم افزار محاسبه سوابق ترکیب گله

گزارشات محصول
ویدیو محصول

وقتی بخواهیم ترکیب گله یک روز خاص در گذشته رو بدست بیاوریم باید ازین نرم افزار استفاده کنیم،

نحوه کار با بخش استقرار سیستم، فرمواهای دلخواه و گزارشات و…،  

وقتی بخواهیم ترکیب گله یک روز خاص در گذشته رو بدست بیاوریم باید ازین نرم افزار استفاده کنیم،

نحوه کار با بخش استقرار سیستم، فرمواهای دلخواه و گزارشات و…،