نرم افزار قیمت تمام شده دام سبک

توضیحات محصول

نرم افزار قیمت تمام شده دام سبک

 
 •  

نرم افزار قیمت تمام شده این امکان را برای کاربران فراهم آورده تا با محاسبه بهای کلیه محصولات دامداری با توجه به عملیات ثبت شده در بخش تولید و صورت هزینه های انجام شده طی دوره از بخش مالی به تصمیم­گیری های مدیریتی کمک نماید.

روند راه اندازی و استفاده از سیستم با استقرار دامها با قیمت اولیه شروع می شود. لازم به ذکر است عملیات استقرار تنها یک بار صورت می گیرد و پس از آن کاربر در هر بازه زمانی (مثلا یک ماهه، فصلی و ۶ماهه و…..)  می تواند هزینه های دوره را محاسبه نماید.

 بخش های این سیستم به ترتیب زیراست:

 • عملیات
 • پشتیبانی و بازیابی اطلاعات:

جهت محاسبه دوره مالی جدید لازم است عملیات ثبت شده در برنامه مدیران به نرم افزار قیمت تمام شده منتقل شود. بدین منظور لازم است پشتیبانی برنامه دامپرورری را در قسمت پشتیبانی و بازیابی برنامه قیمت تمام شده بازیابی نمود. در این بخش علاوه بر این امکان پشتیبان گیری و بازیابی از برنامه قیمت تمام شده و ترکیب گله نیز وجود دارد.

 نرم افزار قیمت تمام شده

 • دوره ها:

در این بخش دوره های محاسبه قیمت تمام شده تعریف می شود. لازم به ذکر است دوره می تواند به صورت هفتگی، ماهانه و یا سالانه تعریف شود. تاریخ شروع هر دوره به صورت ثابت یک روز بعد از پایان دوره قبلی خواهد بود. نکته مهم در این بخش عدم امکان حذف دوره، بعد از قطعی کردن است.

نرم افزار قیمت تمام شده دام سبک

 

ترکیب گله:

در بخش ترکیب گله با استفاده از اطلاعات مدیران در دوره مشخص، وضعیت دام ها برآورد می شود. در واقع ترکیب گله در نرم افزار قیمت تمام شده جهت محاسبه دام روزهای دوره است و خروجی لازم برای محاسبات را در اختیار کاربر قرار می دهد. بدین منظور بعد از انتخاب آیکون محاسبه، ترکیب گله محاسبه می شود. در صورت خطا و عدم تطابق دام در قیمت تمام شده و برنامه مدیریت دامپروری، دام مشخص و امکان بررسی پرونده دام تطابق نیافته قابل رویت می باشد. همچنین راه حل برای حل مشکل را هم پیشنهاد کرده، تا کاربر با سرعت بیشتری در صدد برطرف کردن مشکل برآید. علاوه براین امکان خروجی از ترکیب گله به صورت اکسل نیز وجود دارد

قیمت تمام شده دام سبک

 

 

 • ورودی و خروجی مقادیر:

در این بخش لازم است کاربر قیمت دام های حذفی، دام های خریداری شده و یا انتقالی، ارزش منصفانه، هزینه های مواد، دستمز و سربار گروه های دامی در دوره و همچنین تناژ شیر را ثبت نماید. علاوه بر ثبت اطلاعات قیمت در برنامه امکان وارد کردن اطلاعات به صورت اکسل نیز وجود دارد.

در صورت تسهیم هزینه های دوره برای مواد، دستمز و سربار گروه های دامی براساس دامروز، با انتخاب آیکون تسهیم هزینه های دوره، امکان تسهیم هزینه ها بر دو پایه جمع کل هزینه های دوره و یا به تفکیک هزینه ها در دوره بر اساس دامروز وجود دارد. بعد از انتخاب آیکون محاسبه، هزینه های دستمز، مواد و سربار برای هر کدام از گروه های دامی محاسبه می شود.

بعد از انتصاب هزینه ها با استفاده از آیکون مشاهده مقادیر عوامل، امکان مشاهده هزینه های هر دام وجود دارد.

 • محاسبه قیمت تمام شده:

این قسمت جهت انتقال اطلاعات دوره و سپس محاسبه قیمت تمام شده قرار دارد. هنگام انتقال اطلاعات دوره، خطاهای پیش بینی شده در سیستم کنترل شده و در صورت اشکال پیغام در صفحه نمایش داده می شود.

 

 • کنترل اطلاعات یک دام:

بخش کنترل اطلاعات یک دام همانطور که از نام آن نیز مشخص است، صرفا امکان بررسی و کنترل وضعیت یک دام در سه بخش مدیریت دامپروری، ترکیب گله و قیمت تمام شده را فراهم می کند.

 قیمت تمام شده

 • نتایج و گزارش ها
 • بررسی تغییرات مدیران:

در صورتی که کاربر اطلاعات در دوره قبلی را دستکاری کرده باشد در این قسمت اطلاعات و تغییرات انجام شده در دوره قبل و دوره فعلی قابل مشاهده است.

 قیمت تمام شده مدیران

 • اشکالات دوره:

در این بخش لیست اشکالات ترکیب گله محاسبه شده در سیستم قابل مشاهده و بررسی است. در صورت وجود اشکال بر روی ردیف مربوطه دابل کلیک کرده تا کلیه اطلاعات مربوط به دام نمایش داده شود

قیمت تمام شده مدیران

 

 • دامروزهای دوره:

در این بخش امکان بررسی دامروزها برای تک تک دام ها، گروه های دامی و خلاصه دامروزهای دوره، هزینه کار، ‌مواد و سربار وجود دارد. جهت بررسی دامروز یک دام مشخص، امکان فیلتر کردن براساس سریال دام وجود دارد. در صورت فیلتر کردن براساس سریال، کلیه گروه های دامی، مدت زمان موجود در آن گروه و هزینه های یک روز در آن گروه دامی قابل مشاهده است. علاوه براین امکان فیلتر کردن براساس گروه دامی نیز وجود دارد.

در قسمت خلاصه دامروزهای دوره تعداد دامروزهای گروه دامی و کلیه هزینه های دوره برای گروه های دامی قابل مشاهد است. همچنین امکان چاپ کردن اطلاعات خلاصه دامروزهای دوره و جزئیات دامروزهای دوره وجود دارد.

قیمت تمام شده مدیران

 • مقادیر فرم ها:

تمامی کنترل های لازم محاسبات در این بخش قابل مشاهده است. این قسمت شامل:

 • فرم ۳۰ که در واقع به عنوان روکش اصلی سیستم محسوب می شود و کلیه آیتم های مربوط به محاسبات قیمت تمام شده در آن قابل مشاهده است.
 • در فرم ۳۱ کلیه هزینه های مربوط به دام های مولد قابل مشاهده است
 • فرم ۳۲ هزینه های مربوط به دام غیر مولد را نمایش می دهد.
 • بخش سند به عنوان مهمترین بخش این قسمت جهت کنترل اطلاعات و اطمینال از بالانس بودن محاسبات قیمت تمام شده می باشد. در صورت عدم بالانس سند با دو بار کلیک بر روی بخش اختلاف سند امکان مشاهده موردی که باعث اخلاف شده وجود دارد.

نکته: در صورتی که اختلافی کم در این بخش ها وجود داشت به احتمال زیاد به دلیل روند کردن اعداد است و قابل چشم پوشی است.

در صورتی که تمایل دارید بدانید عدد هر کدام از موادی که در بخش فرم ها هست از کدام بخش آمده با کلیک بر روی آن، صفحه ای باز شده و دام های که در این بخش هستند با اطلاعات بیشتر قابل مشاهده و بررسی هست. با انتخاب هر دام وارد کاردکس دوره دام ها شده و امکان مشاهده جزئیات بیشتر امکان پذیر می باشد.

قیمت تمام شده مدیران

 

 • کاردکس دوره دام ها:

در این بخش کلیه موارد محاسباتی برای تک تک دام ها قابل دسترس و مشاهده است. همچنین صورت وضعیت در دوره های قبل را می توان در این بخش مشاهده کرد (سیستم به صورت پیش فرض صورت وضعیت را برای دوره آخر قرار داده است). علاوه براین امکان جستجو و فیلتر کردن تا ۶ مرحله برای مشاهده صورت وضعیت و ارزش دام ها وجود دارد.

 قیمت تمام شده مدیران

 • کاردکس کلی دام ها:

کلیه موارد محاسباتی برای تک تک دام ها در دوره های مختلف در این بخش قابل مشاهده و بررسی است. در صورتی که نیاز دارید جستجوی سریع بر روی دام ها داشته باشید در قسمت فیلتر این امکان برای شما فراهم است

قیمت تمام شده مدیران

 

 • ابزارهای کمکی
 • مدیریت کاربران:

در صورتی که نیاز به اضافه کردن کاربر دارید این امکان در قسمت مدیریت کاربران وجود دارد. در این قسمت امکان اضافه کردن، اصلاح کردن و یا حذف کاربر وجود دارد

قیمت تمام شده مدیران

 

 • تسهیم هزینه ها:

محاسبه تسهیم هزینه ها به عنوان ابزار کمکی امکان محاسبه هزینه ها براساس مواد مصرفی، کار و سربار فراهم می کند. در صورتی که بخواهید هزینه ها برای هر گروه دامی را تغییر دهید این امکان وجود دارد. نکته قابل ذکری که در این بخش وجود دارد این است که هزینه ها براساس دامروز محاسبه نمی شود.

 

قیمت تمام شده مدیران

گزارشات محصول
ویدیو محصول