نرم افزار مدیریت تغذیه (دام سبک و سنگین)

توضیحات محصول

نرم افزار مدیریت تغذیه

بسته نرم افزاری مدیریت تغذیه مدیران پس از ۲ سال تحقیق و کار مداوم متخصصان شرکت مدیران و همچنین ۸ ماه تست و بهینه سازی مداوم توسط متخصصان امور دام، آماده و قابل عرضه به تمام گاوداران محترم می باشد.

تغذیه به عنوان یکی از مهمترین مسائل دامپروری است. تغذیه دام از نظر اقتصادی و فیزیولوژیکی مهمترین نقش در امر پرورش داشته و حدود ۷۰ درصد هزینه های یک دامداری را به خود اختصاص می دهد. لذا با مدیریت و کنترل مصرف خوراک می توان در کاهش هزینه های دامداری نقش بسازی ایجاد نمود. نرم افزار تغذیه دام مدیران قابلیت ثبت کلیه مقادیر کنسانتره ها، خوراک ها، مقدار افت خوراک و ثبت جیره مصرفی برای هر رده دامی را فراهم آورده و با محاسبه مبالغ خوراک هر رده دامی امکان بررسی مصرف خوراک هر رده دامی برای دامداران را فراهم کرده است.

نرم افزار مدیریت تغذیه دام مدیران

  • گروه های دامی:

در این بخش از نرم افزار تغذیه مدیران گروه های دامی تعریف و به هر گروه یک کد تخصیص داده می شود. علاوه بر اضافه کردن، امکان اصلاح و یا حذف یک گروه دامی نیز وجود دارد. در صورتی که به هر دلیلی قرار نیست خوراکی به هر کدام از گروه های دامی اختصاصی یابد امکان غیر فعال کردن گروه دامی نیز وجود دارد.

نرم افزار مدیریت تغذیه دام

  • خوراکها:

در این قسمت کلیه خوراک هایی که در جیره دام استفاده می شود و برخی موارد مانند ماده خشک، سرک بودن یا نبودن، گروه و دسته بندی خوراک مشخص می شود. در صورتی که نیاز است بعد از رسیدن مقدار مشخصی از خوراک ثبت شده در انبار خوراک اعلان کمبود موجودی دهد، لازم است حداقل مقدار موجودی را در نقطه سفارش ثبت نمود. همچنین امکان فعال و غیرفعال کردن خوراک در این بخش وجود دارد. همچنین نمایش خوراک ها براساس فعال یا غیر فعال بودن نیز وجود دارد.

نرم افزار تغذیه دام

  • عملیات انبار خوراک:

عملیات انبار خوراک به منظور ثبت اطلاعات ورود و یا خروج خوراک از انبار است. همچنین در این بخش از نرم افزار مدیریت تغذیه دام ، امکان بررسی اطلاعات دقیق ورود و خروج هر کدام از خوراک های انتخابی وجود دارد. اگر به هر دلیلی خوراک از انبار کسر شده باشد با استفاده از آیکون خروج از انبار غیر از مصرف این امکان وجود دارد. در صورتی که بخواهیم اطلاعات مصرف روزانه که ثبت کرده ایم از انبار کسر شود از بخش انتقال مصرف خوراک به کاردکس استفاده می نماییم در این بخش از تاریخ تا تاریخ تعیین شده کلیه مصرفهای ثبت شده محاسبه و از انبار کسر می شوند.

ورود اطلاعات اقلام خوراکی به انبار را می توان از طریق فایل اکسل و از بخش اکسل موجودی نیز انتقال داد. همچنین لازم است در پایان سال برای انتقال مانده پایانی به سال بعد از گزینه انتقال موجودی از سال قبل استفاده نمود. چنانچه ثبت قیمت خوراک ها برایتان مهم باشد در این بخش علاوه بر ثبت قیمت هر خوراک، امکان انتخاب محاسبه بر سه اساس میانگین موزون، پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت وجود دارد.

نکته: در صورتیکه بخش تولید نیاز به انبار داشته باشد می توان از این بخش استفاده نمود در غیر اینصورت سیستم بدون استفاده از این بخش نیز می تواند به کار خود ادامه دهد.

نرم افزار تغذیه مدیران

  • کنسانتره:

برای تعریف پرمیکس و کنسانتره از این بخش استفاده می شود. پرمیکس متشکل از چندین خوراک می تواند باشد و برای تعریف کنسانتره علاوه بر خوراکها امکان انتخاب پرمیکس را هم داریم. همچنین امکان حذف، اصلاح، فعال و غیرفعال کردن و یا کپی کنسانتره نیز وجود دارد.

در این بخش درصد کلی و میزان ماده خشک خوراک نیز نمایش داده می شود و امکان تغییر ماده خشک خوراک نیز امکان پذیر است. کنسانتره نوشته شده توسط کارشناس جیره نویس را می توان براساس درصد یا مقدار هر خوراک ثبت نمود.

علاوه براین در صورتی که میخواهید بدانید یک خوراک خاص در چه کنسانتره های استفاده شده است امکان جستجو در این بخش و با استفاده از آیکون نمایش کنسانتره های خوراک وجود دارد.

توجه داشته باشید، در صورتیکه از پرمیکس و یا کنسانتره ای استفاده شود دیگر قابل تغییر نخواهند بود و برای تغییر باید از آنها کپی گرفته شود که به تاریخ روز ایجاد شود و کاربر می تواند تغییرات لازم را در آن اعمال نماید در اینصورت کنسانتره تاریخ قبلی غیرفعال می شود که در بخشهای دیگر دیده نشود.

نرم افزار تغذیه گاو شیری مدیران

  • جیره:

عملکردی شبیه بخش کنسانتره دارد با این تفاوت که علاوه بر خوراکها امکان انتخاب کنسانتره را نیز به شما میدهد. همچنین در بخش جزییات امکان ورود مقدار بصورت TMR (منظور جیرهای است که حاوی تمامی اقلام خوراکی است) و NTMR (منظور خوراکی است که بصورت مجزا ولی روزانه برای بهاربندهای مورد نظر ریخته می شود) برای خوراک انتخابی را نیز دارید.

نرم افزار تغذیه دام سبک مدیران

  • افت:

در صورتی که خوراکی افت وزن داشته باشد در این بخش می توان درصد افت را ثبت نمود. توجه کنید که این افت از انبار کسر نمی شود و فقط در گزارشاتی که با افت گرفته می شود اعمال میگردد.

نرم افزار مدیریت تغذیه دام

  • مصرف:

این بخش از نرم افزار مدیریت تغذیه دام شیری شامل قسمتی های مختلفی از جمله تخصیص خوراک برای دام ها، فرم خوراک ریزی در هر وعده، پسماند، بررسی مصرف، خروجی به صورت اکسل و همچنین امکان نمایش خوراک های تخصیص یافته به صورت های متفاوت وجود دارد. توجه داشته باشید که در این بخش مصرف خوراک بصورت روزانه مورد استفاده قرار میگیرد و بصورت پیش فرض به تاریخ روز فیلتر شده است و در زمان ورود فقط اطلاعات امروز دیده می شود.

زمانیکه برای اولین بار سیستم را راه اندازی میکنید برای ثبت مصرف جدید باید اطلاعات اتصال به مدیران را تنظیم نمایید البته این کار از طریق بخش تنظیمات نیز امکان پذیر است. سپس لیست بهاربندهای موجود در مدیران همراه با اطلاعات بهاربندها و تعداد دام موجود در مدیران برای تاریخ انتخابی نمایش داده می شود و کاربر می تواند بهاربندهایی که برای انها میخواهد مصرف ثبت کند را انتخاب کند. در این بخش امکان انتخاب بهاربندهای اخرین ثبت مصرف وجود دارد همچنین امکان کپی کردن تعداد تغذیه از روز قبل نیز وجود دارد در صورتیکه این گزینه انتخاب نشود تعداد مدیران و تعداد تغذیه برابر خواهد بود. قابل ذکر است کلیه اطلاعات مصرف از روز قبل برای بهاربندهای انتخابی کپی می شود و نیازی نیست کاربر هر روز گروه دامی و جیره برای بهاربندهای انتخابی ثبت نماید کافیست هر روز فقط تغییرات نسبت به روز قبل را در اطلاعات اعمال کند.

در بخش فرم خوراک ریز می توانید درصدهای مربوط به یک وعده را وارد نمایید و صفحه چاپی مقدار مصرف از هر خوراک برای هر بهاربند را بگیرید.

بسیاری از دامداری ها پسماند خوراک دام های شیری را جمع آوری کرده و به دام های نر گوشتی اختصاص میدهند. اگر مقدار خوراک جمع آوری شده از آخور گاوهای شیری کسر و به مصرف دام های نر اضافه نشود در محاسبات قیمت تمام شده شیر و گوشت، کارشناسان و مدیران دچار اشتباه محاسباتی خواهند شد.

نرم افزار تغذیه

  • سرک:

اگر خوراکی به صورت سرک به بهاربندی اضافه شده می توانید اطلاعات مربوطه را در این بخش اضافه نمائید. در بخش سرک تاریخ و خوراکهایی که قرار است اضافه تر از جیره به بهاربندها داده شود همراه مقادیر انها انتخاب می شوند سپس بهاربندها می تواند بصورت گروهی و یا تکی اضافه و ثبت شوند برای تعدیل نیز به همین صورت است با این تفاوت که از خوراک مصرفی کم می شود.

نرم افزار مدیرت تغذیه دامداری

  • تعدیل:

اگر هنگام درست کردن TMR  خوراکی در لیست ترکیب خوراک بهاربندها کم کرده اید باید در این قسمت اطلاعات مربوطه ثبت شود.

نرم افزار تغذیه گاوداری مدیران

 

گزارشات محصول
ویدیو محصول