همکاری شرکت مدیران با دانشگاههای سراسر ایران

اسامی دانشگاههائی که تا کنون با شرکت مدیران همکاری داشته اند به شرح زیر است.

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه تهران

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه سنندج

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه ایلام

دانشگاه شیراز

دانشگاه رازی

دانشگاه زنجان

دانشگاه اهواز

دانشگاه کردستان

دانشگاه خوراسگان

دانشگاه بیرجند

دانشگاه زابل

دانشگاه علوم و مهندسی کشاورزی تهران

مدیریت محترم شرکت مدیران اصفهان

جناب آقای مهندس وکیلی

با سلام 

احتراما به استحضار می رساند ایستگاه آموزشی ،پژوهشی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران جهت دریافت نرم افزار مدیران و برگزاری کلاس آموزشی آنلاین که توسط انجمن علمی گروه تشکیل خواهد شد .آقای محمد حسن مرتضوی جهت هماهنگی معرفی می گردد. خواهشمند است دستور اقدام مقتضی در این خصوص صادر فرمائید.

ابوالفضل زالی

مدیر گروه علوم دامی دانشگاه تهران

آدرس :

کرج – خیابان دانشگاه – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

کدپستی ۳۱۵۸۷۷۷۸۷۱

تلفن : ۳۲۲۲۷۶۰۸

پست الکترونیک :

fase@can.ul.axc.ir

دانشگاه علوم و مهندسی کشاورزی تهران

 

اسامی شرکت کنندگان

غزاله  مقیمی
نجمه سارانی
آرزو درزاده بان
عاطفه ناصری
محمدزضا ذکریا
سمیه فتحی
شقایق حقی
محمدرضا انصاری
شهاب صدری
محمدحسین عسکری
زهراقدیمی
رضا نیک صفر
سعید دوست بهروزی
زینب خدادادی
محیا کولیوند
حسین چگینی
بهنام حاجی محمد دارابی
بهاره اخترشناس
عبدالصد امینی
سیده فرزانه میرمعینی
رحیم محمدیان
آزاده سیروسیان
ساحره جوزی
محمد نظری
مرتضی نوری
حسین ظهوری خسروشاهی
صادق کرد زنگنه
رضوان عبدالملکی
زهرا عزیزی
محمدحسین رجبی
مهدی ترکیان
علی موحدی
سعید نجاتی
زهرا مرآتی
محسن زمانی
وحید اندیمشمند
موسی محبی
امیرحسین پیرودین
رضوان افشار
مصطفی گروسی
زهرا جعفری
مرتضی کرمی
جلیل درستی
کاظم لزگی
مرتضی زارعی
زیبا ابراهیم آبادی
جواد محمد مرادی
حمید مرزبانی
حسین خلقی
عباس محمدی نیا
داوو بهرامی
علی افیونیان
مهدی قدیری
محمدحسن مرتضوی
پریسا جلودار
مرضیه بازپور
معصومه حزابیان
حسین چگینی
فائزه مظاهری
عبدالمجید منتظران
دانشگاه رازی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

مدیر عامل محترم شرکت مدیران 

جناب آقای مهندس وکیلی

سلام علیکم

 

احتراما ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های جنابعالی در زمینه گسترش ازتباطات علمی با دانشگاه بدینوسیله اعلام می دارد با توجه به موافقت مدیر محترم گروه علوم دامی مبنی بر برگزاری دوره های کارگاههای آموزشی آن شرکت پیشنهاد میگردد برنامه های خود را ارسال فرمائید.

 

دکتر شهاب قاضی 

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

 

آدرس:

کرمانشاه – میدان شهدا – بزرگراه امام خمینی (ره) 

تلفن : ۸۳۲۴۸۴۰

کدپستی: ۶۷۱۵۶۸۵۴۳۸

 

دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

 

 

مدیر محترم شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان

 

با سلام 

احتراما پیرو مذاکرات تلفنی آقای مرتضی مهدوی دانشجوی دکتری اصلاح نژاد دام این دانشگاه در خصوص نرم افزار مدیران خواهشمند است دستور فرمایند یک نسخه از نرم افزار مذکور را جهت استفاده های آموزشی و پژوهشی به گروه علوم دامی این دانشگاه به آدرس ذیل ارسال و یابه آقای مرتضی مهدوی تحویل نمایند.

 

دکتر محمود مروه ی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

 

آدرس: زابل – پردیس جدید دانشگاه 

کدپستی : ۹۸۶۱۳۳۵۸۵۶

تلفکس: ۳۱۲۳۲۱۰۰

نشانی الکترونیکی:

agriculture_coluoz.nc.ir

دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

 

 

 

جناب آقای مهندس وکیلی

مدیر عامل محترم شرکت مدیران

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره … مورخ ۹۴/۱/۱۷ آن شرکت محترم در خصوص برگزاری طرح مدیران آینده و استقرار برنامه مدیریت گاوداری مدیران مزرعه آموزشی و پژوهشی این دانشکده ضمن تشکر و سپاس آمادگی این دانشکده را جهت نصب نرم افزار فوق و برگزاری کارگاه آموزشی جهت استفاده و آشنایی دانشجویان اعلام می نمایم .

مزید امتنان خواهد بود چنانچه امکانات موزد نیاز در رابطه با اجرای برنامه مذکور اعلام فرمائید.

محمدرضا عظیمی 

رئیس دانشکده کشاورزی

دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان 

تلفن : ۲۲۸۳۲۰۲

فاکس:۲۲۸۳۲۰۲

دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

 

 

جناب آقای مهندس وکیلی

مدیریت محترم شرکت مدیران تحلیل گر سپاهان

 

ضمن تشکر از حضرت عالی بابت پیشنهاد هدیه یک نسخه از نرم افزار مدیران به مجموعه گاوداری دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان ،

احتراما به اطلاع می رساند که دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان از پیشنهاد شما استقبال کرده و آمادگی لازم را برای دریافت نرم افزار و آموزش دارد.

 

دکتر اسعد وزیری 

ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

 

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه کردستان

نشانی : سنندج – بلوار پاسداران 

کدپستی : ۶۶۱۷۷-۱۵۱۷۵

دانشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز

 

 

جناب آقای مهندس محمد وکیلی

مدیر محترم شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان

 

با سلام و احترام

 

عطف به نامه شماره … موزخ ۹۴/۳/۲ دستور فرمائید جهت هماهنگی و فراهم نمودن شرایط برگزاری کارگاه نسبت به معرفی نماینده شرکت به این دانشکده اقدام لازم به عمل آید.

 

 

دکتر منصور میاحی

رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه چمران

دانشگاه شهرکرد

 

 

 

مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان مدیران تحلیلگر سپاهان

 

جناب آقای مهندس محمد وکیلی 

با سلام

 

احتراما به استحضار می رساند انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم دامی دانشگاه شهرکرد تصمیم بر برگزاری کارگاه آموزشی نرمافزار مدیران را دارد لذا خواهشمند است نسبت به معرفی مدرس این کارگاه از آن شرکت مساعدت فرمایید.

 

 

 

کوروش خورشیدی

مدیر گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهرکرد

اسامی شرکت کنندگان

محمدرضا ذکریا
امیر کرامت
فاطمه قدوسی
علی محمد تاکی
حسین مظاهری
رحیم محمدیان
حمید مداحی مهدی آباد
مهوش جباری نامرودی
مجتبی دامرودی
اعظم بهادری
حبیب اهلل اسماعیل پور
سارا صفدریان
ویس قربانی
بهنام حاجی محمدی
فائزه مظاهری
مجتبی سالمت
یگانه جوانمرد
حسن عالمی
محمدعارف قضاوی
محمد امین جدیدی
معصومه فرخ نیا
جعفر رمضان خانی
محمود زراعت کار
مریم هاشمی
سامان مظفری
محمدمهدی نظرپور
محمد جواد کرمی ثابت
اسماعیل روزرخ
فرزین هادی نژاد
راضیه صدیقی
آرش محمدحسینی عطائی
حسین محبوبی
علی قاری
سمیرا عباس زاده
راضیه مرادی
محمدمهدی صباغی
آزاده سیروسیان
هادی اردشیری
سعید ابوالقاسمی دهاقانی
محمدجواد الیاسی
محمدحسین عسکری
حیدر مزیداوی
سعیده ایمانی
مریم حاتمی
امیرعلی مهدوی شهری
محمدتقی کریمی
حسین کاظمی
عباس محمدی نیا
اعظم جعفری
محمدباقر علی پور
روح الله عزیزپور
احسان نصری
آرش محمد حسینی عطائی
دانشگاه بیرجند

 

جناب آقای مهندس محمد وکیلی 

مدیر عامل محترم شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان

با سلام و احترام 

پیرو مذاکرات انجام شده در خصوص نصب نرم افزار ثبت اطلاعات دامپروری در قبال برگزاری کارگاه کارآفرینی مجازی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه علوم دامی این پردیس به استحضار می رساند با برگزاری کارگاه در تاریخ ۹۹/۱۲/۳ ساعت ۱۲ موافقت گردید .

خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

 

علی شهیدی 

زئیس پردیس کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

رونوشت:

جناب آقای دکتر علی ثقه الاسلامی مدیر محترم حراست دانشگاه

جناب آقای دکتر محمدرضا بخشی معاون محترم اداری و مالی پردیس کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

جناب آقای دکتر علاس خاشعی سبوکی معاون محترم آموزشی پردیس کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

جناب آقای دکتر محمود حاجیانی مسئول محترم آموزشی پردیس کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

 

بیرجند- دانشگاه بیرجند

صندوق پستی :۹۷۱۷۵۶۱۵

تلفن: ۳۱۰۲۰۰۰۰

اسامی شرکت کنندگان

نام و نام خانوادگی
کامران بهرامپور
مهدی
مریم غیبی پور
انسیه راشکی
طاهر ه غزنوی
حسین حسن پور تقی آباد
پروین حقدادی
مونا سلیقه
علیرضا دهقان
بهزاد اخلاقی
محمد حقیقت
بهجت توکلی
میناناصریان
لیلا محمدی
داود منوچهری
مرتضی تقی نژاد
ابوالفضل حاجی زاده
زهرا اسدی
حسین حسینی
فاطمه مهدی زاده
معصومه کریمی راد
یاسر فیض دار برآبادی
حسن اقبالی بزدی
کامران عرفانی اصل
سعید نجف یار
آناشیخعلی پور
علی غلامعلی پور
معصومه نیازی فر
محسن شیرمحمدی حسینی ئی
سیده فائزه عسکری
محمد معتمدی کیا
سینا نداف
سجاد امیر جغری
امیر حسین دشتبان
محمد خواجه بیدختی
حسن نظری
شبنم دلیر
حسن عزیزآبادی
مهدی صفائی
فاطمه صدیق زاده
فرنگیس فیروزی
حمید محمدزاده
ادریس خسروی
سارا حسنوند
علی میرزایی
هاشم دشتبان
صادق قوسی حسین آبادی
جعفر قوسی حسین آبادی
دکتر سید جواد حسینی واشان
دکتر محمد باقر منتظر تربتی
دکتر سید احسان غیاثی
دکتر حسین نعیمی پور
دکتر سید همایون فرهنگ فر
دکتر مسلم باشتنی
دکتر سید محمد حسینی
سازمان جهاد کشاورزی مازندران

 

جناب آقای مهندس شهیدی فر

رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

موضوع برگزاری دوره آموزشی 

 

با سلام و احترام

به استحضار می رساند دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار مدیریت پرورش دام سبک مدیران در تاریخ سوم شهریورماه ۱۳۹۸ در محل ایستگاه ملی تحقیق و توسعه گاو دو منظوره گاودشت برگزار می گردد . 

خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی در خصوص این دوره برای همکاران آن سازمان به نحو مقتضی صورت پذیرد . هنچنین آقای مهندس آهنگری ریاست محترم ایستگاه جهت انجام هماهنگی حضور همکاران آن سازمان در دوره مذکور خدمتتان معرفی می گردند.

 

سعید اسماعی خانیان

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

کرج – کدپستی ۳۱۵۸۵

تلفن : ۰۲۶۰۳۴۲۵۶۰۰۱-۵

 

شرکت تعاونی کشاورزی گاودران خمینی شهر و حومه

 

مدیر عامل مترم شرکت مدیران

سلام

با احترام به استحضار می رساند جهت برگزاری سمینار آموزشی ضرورت ثبت مشخصات و استفاده از نرم افزار و کامپیوتر جهت بهبود مدیریت گله های گاو شیری برای بهره برداران در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ راس ساعت ۹ صبح در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر از جناب آقای مهندس وکیلی جهت سخنرانی و معرفی نرم افزار آن شرکت و قابلیت های آن در جهت بهبود مدیریت گله ها دعوت بعمل می آید .

خواهشمند است دستور مساعدت صادر فرمایید.

 

 

محمود خان احمدی 

مدیریت عامل

 

 

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران خمینی شهر و حومه

جهاد کشاورزی

 

مدیریت محترم شرکت مدیران

جناب آقای مهندس محمد وکیلی

 

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره … مورخ ۹۴/۹/۳۰ ضمن قدردانی از تلاشهای آن شرکت محترم در راستای تولید نرم افزار مدیریت واحد در خصوص اهدای برنام همدیریت گاوداری مدیران بدینوسیبه آمادگی این موسسه جهت برگزاری کارگاه آموزشی مربوطه در روز دوشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ اعلام می شود . محددا از همکاری های آن شکت محترم صمیمانه سپاسگذاری می گردد. در ضمن آقای مهندس رامین علیوردی نسب جهت هماهنگی های بعدی معرفی می گردند.

 

مرتضی رضائی 

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

کرج – کدپستی ۳۱۵۸۵

 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

 

 

 

این قرارداد بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه که از این پس سازمان نامیده می شود به نمایندگی آقای رضا یوسفوند به عنوان کارفرما و آقای رامین رضوانی فرزند فتح الله دارای شماره شناسنامه ۵۹ مدرک کارشناسی ارشد رشته تغذیه دام به آدرس کرمانشاه سی متری دوم به سمت میدان مرکزی کوی دوم مجتمع یاس دو واحد ۹ و شماره تماس ۰۹۱۳۱۰۱۶۲۱ به عنوان مدرس به شرح زیر منعقد می گردد.

 

 

تدریس سر فصل کلاس آشنایی با نرم افزار مدیریت گاو شیری برای ۶ نفر از اعضای سازمان به مدت ۶ ساعت

یک روز تدریس در تاریخ ۹۴/۲/۲۹ به مدت ۶ ساعت

 

 

 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایتان کرمانشاه

 

وزارت جهاد کشاورزی یزد

 

 

جناب آقای محمد وکیلی

مدیر محترم 

 

با سلام 

احتراما در بازگشت به نامه شماره … مورخه ۹۴/۲/۲۳  بدینوسیله ضمن موافقت با اجرای طرح مدیران آینده آن شرکت به شرط اعلام جزئیان و هماهنگی قبلی و استفاده از نرم افزار مذکور از بذل عنایت جنابعالی و همکاران به مقوله بسیار مهم آموزش و اطلاع رسانی علی الخصوص برای قشر دانشجو که آینده سازان این صنعت هستند تشکر و قدردانی میگردد.

 

 

محسن آیت اللهی 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

 

 

آدرس : یزد – صفائیه- بلوار شهیدان اشرف

تلفن :۳۵۲۱۸۷۰۳

دانشگاه شهرکرد

 

 

مدیر عامل محترم شرکت مدیران

جناب آقای مهندس وکیلی

 

با سلام 

 

 

احتراما با توجه به درخواست انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم دامی دانشگاه شهرکرد جهت برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار مدیران در تاریخ ۹۶/۷/۲۳ و استفاده از اساتید آن شرکت به منظور تدریس و آموزشی این نرم افزار خواهشمند است در اینخصوص مساعدت فرمایید.

 

 

دکتر بهنام احمدی پور

مدیر امور فرهنگی دانشگاه شهرکرد