برنامه کلاسهای آموزشی

لینک ثبت نام کلاسهای مجازی مدیران

جهت ثبت نام در کلاس روی لینک ثبت نام کلیلک کنید.

کلیه کلاسها بصورت رایگان برگزار می شود 

برای اطلاعات بیشتر با دفتر مدیران تماس بگیرید.

شماره تماس : ۳۴۴۰۱۱۰۵-۳۴۴۰۱۳۹۳-۳۴۴۳۵۷۱۷-۰۳۱