اخبار

مقاله مرور برخی گزارشهای مدیریت گله

مرور برخی گزارشهای مدیریت گله نام نویسنده تاریخ زمان مطالعه خلاصه مطلب خانم طباطبایی محمد وکیلی ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۵ دقیقه مرور برخی گزارش های مدیریت گله

با مدیران همیشه به روز باشید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری