اخبار

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

کیفیت سنجی آموزش در مدیران -اطلاع رسانی کلاس

کیفیت سنجی آموزش در مدیران

کیفیت سنجی آموزش در مدیران   با عنایت به برگزاری دوره ۲۲ مدیریت نرم افزارهای مدیران ، که از ۳ الی ۷ تیر ماه ۱۴۰۲

آموزش نرم افزار تخصصي دامپروري و كشاورزي مديران

آموزشهای مدیران ، دارای کد گردید

آموزشهای مدیران ، دارای کد گردید   مرکز ملّی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران ، به “آموزش نرم افزار تخصصی دامپروری و کشاورزی مدیران” کد

با مدیران همیشه به روز باشید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری