نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

Read More »
مسابقه شرکت مدیران

جواب مسابقه مدیران

جواب مسابقه مدیران در بخش سخت افزار نوآوری های ارائه شده عبارتند از : ▫️ شیر دوش هوشمند ▫️ اندیکاتور تغذیه ▫️ تگ شناسایی ▫️

Read More »