لیست همکاران افتخاری

نام شماره تلفن نوع همکاری محل ارائه خدمت آقای مهندس محقق ۰۹۱۲۱۲۶۹۲۹۰ تحلیل اطلاعات – تحلیل گزارشها – کمک به بهبود مدیریت گله کل ایران

Read More »

لیست نمایندگان

اصفهان دفتر مرکزی _____________________________________________________ شرکت : مدیران تحلیلگر سپاهان استان : اصفهان تلفن: ۰۳۱-۳۴۴۰۱۳۹۳-۳۴۴۰۱۱۰۵ تلفن: ۰۳۱-۳۴۴۳۵۷۱۷ فاکس : ۰۳۱-۳۴۴۰۱۱۰۵ شماره موبایل : ۰۹۱۳۱۰۲۶۲۳۵ آدرس :

Read More »