مدیران

نرم افزار کنترل وظایف کارکنان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

پیشرفت در یک شرکت به عوامل زیادی بستگی دارد. یکی از مهمترین این عوامل برنامه ریزی می باشد. شاید داشتن یک برنامه جامع به شما کمک کند ولی برای پیشرفت باید به آن برنامه دقیقا عمل کنید و تمامی کارها را در ساعت مشخص خود انجام دهید تا به درستی برنامه شما پیش برود و مسیر توسعه برای شما و شرکت فراهم شود.

نرم افزار کنترل وظایف راه حلی ساده برای زمان بندی، مدیریت ،کنترل و تکمیل وظایف مختلف را به شما می دهد. این نرم افزار دارای ویژگی های بسیاری در زمینه سازماندهی فعالیت های روزانه می باشد.

نرم افزار کنترل وظایف کارکنان شرکت مدیران شامل دو بخش مدیریت و کاربری می باشد که در زیر به تفکیک در مورد هر بخش توضیح داده شده است.

معرفی قابلیت های نرم افزار کنترل وظایف کارکنان:

بخش مدیریت

–          این نرم افزار در بخش مدیریت در راستای ایجاد بستر مناسب جهت کنترل عملکرد کارکنان، امکان تعریف بخشهای زیر را دارا می باشد:

  • تعریف بسته (پروسه های کاری /برنامه های استراتژیک)
  • تعریف عملیات یا وظایف (عملیات مربوط به یک پروسه)
  • امکان اختصاص عملیات خاص به شخص خاص و اعطای مجوز های مربوط به آن
  • تعریف افراد از قبیل Admin و کاربران که هر کدام صفحه ی کاربری خود را دارند با قابلیت اعمال مجوزهای مورد نیاز برای هر کاربر
  • تعریف مشتری ها
 

–          امکان خرد کردن برنامه ها توسط مدیر به اجزای کوچکتر و تعیین جزئیات

–         امکان تخصیص مجوزهای ارجاع و ویرایش وظایف به کاربران مختلف

–          امکان تعریف وظایف روزانه به دو صورت دارای اولویت و بدون اولویت

–          امکان تعریف عملیات روزانه با رعایت اولویت و ارجاع وظایف به بخش یا کاربر بعدی

–          امکان مشاهده وضعیت کاری هر یک از کارکنان در هر لحظه برای مدیر

–          امکان گزارشگیری کامل از آخرین وضعیت هر برنامه

 گزارشگیری

–          امکان مشاهده خلاصه پرونده هر مشتری

–          امکان جستجو براساس نام برنامه/ مشتری/ تاریخ شروع/ تاریخ اتمام/ توضیحات / وضعیت هربرنامه و …

 کنترل وظایف

تعریف عملیات روزانه :

به جریان انداختن یک پروسه کاری مربوط به یک مشتری خاص و مشخص کردن عملیات و افرادی که در این پروسه باید همکاری کنند، در این بخش انجام می شود،که به دو شکل اولویت دار و بدون اولویت می باشد.

تعریف عملیات روزانه اولویت دار:

در این بخش Admin  یا مدیر سیستم نفرات و عملیات شروع کننده پروسه را مشخص می کند و در هر مرحله هر عملیات به مراحل بعد ارجاع داده می شود که این کار توسط فردی انجام می شود که مجوز ارجاع را داشته باشد.

هر پروسه کاری شامل تاریخ شروع، تاریخ اتمام و تاریخ پیش بینی اتمام می باشد.

همچنین هر پروسه کاری در هر مرحله می تواند لغو شده و یا دوباره به جریان انداخته شود و یا با طی کردن تمام عملیات تعریف شده خاتمه یابد.

عملیات روزانه بدون رعایت اولویت:

پروسه هایی که به صورت روزانه انجام شده و خاتمه ای ندارد و همیشه در جریان است در این قسمت می تواند تعریف شود، به این شکل که Admin  (مدیر سیستم) تمام افراد و عملیاتی که تشکیل یک پروسه بدون اولویت را می دهند را مشخص کرده و در هر مرحله ای این پروسه را می تواند لغو و یا خاتمه دهد.

 عملیات روزانه

اصلاح عملیات روزانه:

برای عملیات روزانه بدون اولویت مدیر می تواند روی عملیات و افرا د اصلاح انجام دهد، عملیاتی را از یک پروسه حذف نماید و یا عملیات جدیدی را به پروسه اضافه کند.

حذف پروسه:

امکان حذف یک پروسه و عملیات تعریف شده در آن.

نمایش اطلاعات :

امکان نمایش یک پروسه کاری و عملیاتی که روی این پروسه انجام شده و یا در حال انجام شدن می باشد و در نهایت نمایش آخرین وضعیت پروسه ها.

بخش آرشیو:

این بخش شامل پروسه های لغو شده و خاتمه یافته می باشد که به بخش آرشیو منتقل شده اند.

 بخش آرشیو

بخش کاربری:

–         دارای محیطی ساده و راحت برای ورود اطلاعات توسط  کاربر

–          نمایش پروسه های کاری تعریف شده برای کاربر که هر پروسه به تفکیک مشتری نیز قابل مشاهده است

–          نمایش پروسه های در جریانی که خاتمه نیافته و یا لغو نشده اند

–          با قرار گیری هر عملیات (که در وضعیت جاری مربوطه باشد) کارهای انجام شده مربوط به آن را می توان اضافه، اصلاح و یا حذف نمود.

وضعیت هر عملیات:

  • ·         جاری مربوطه : نمایش کلیه عملیات جاری مربوط به هر شخص
  • ·         خاتمه یافته : عملیاتی که توسط  کاربر خاتمه یافته ولی وضعیت پروسه در جریان می باشد
  • ·         لغو شده : عملیاتی که توسط کاربر لغو شده
  • ·         لیست کارها : نمایش عملیاتی که یک یا چندین کاربر در حال انجام بخشی از آن عملیات می باشند.

–          ارجاع عملیات: در صورتی که پروسه اولویت دار باشد و شخص مجوز ارجاع داشته باشد می تواند این عملیات را پس از خاتمه به عملیات بعدی ارجاع دهد.

–          ویرایش عملیات: در صورتی که پروسه ای اولویت دار باشد و شخص مجوز ویرایش داشته باشد می تواند وضعیت عملیات را به اتمام و یا لغو تغییر دهد.

–          امکان جستجو براساس نام برنامه/ مشتری/ تاریخ شروع/ تاریخ اتمام/ توضیحات / وضعیت هر برنامه و …

–          امکان ورود وظایف روزانه توسط هر یک از افراد

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری