فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری – بخش درمان و تولید مثل

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
ثبت اطلاعات داروها در انبار دارو قبل از ثبت مصرف دارو توسط دام، تعریف پیش فرض های مربوط به بخش

دارو(علت مراجعه درمانی، نوع درمان، دلیل بیماری و…)

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری