فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری – بخش اصلاحات رکورد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
اصلاح خطاهای موجود درنوبت رکوردهای شیر که به صورت اکسل وارد سیستم شدند، امکان یافتن گاوهایی

که دونوبت یا بیشتر رکورد تولید شیر ندارند و حذف آنها از لیست

 

 

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری