این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

با کلیک بر روی تصاویر، گزارشات سم چینی نرم افزار مدیران را در سایز بزرگ مشاهده نمایید.

گزارشات سم چینی

گزارش کلی سم چینی بین دو تاریخ

وضعیت سم چینی

گزارش کلی سم چینی بین دو تاریخ

وضعیت سم چینی

گزارش دامهایی که از روز قبل سم چینی x نشده اند

گزارش سم  چینی بر اساس پروتکل بین دو تاریخ

گزارش دامهایی که از روز قبل سم چینی x نشده اند

گزارش سم چینی بر اساس پروتکل بین دو تاریخ

روز شیردهی بالای 360 و آبستنی کمتر از 150

گزارش دامهایی که 100 روز از زایش گذشته و سم چینی نشده اند

روز شیردهی بالای ۳۶۰ و آبستنی کمتر از ۱۵۰

گزارش دامهایی که ۱۰۰ روز از زایش گذشته و سم چینی نشده اند

تعداد موارد بیماری غیرعفونی

تعداد موارد بیماری ثانویه

تعداد موارد بیماری غیرعفونی

تعداد موارد بیماری ثانویه

دامهایی که 100 تا 120 روز زایش کرده اند گزارش کلی
دامهایی که ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز زایش کرده اند

گزارش کلی

روزشیردهی بالای 360 و آبستنی کمتر از 150 در زمان زایش بیش از x ماه سم چینی نشده اند
روزشیردهی بالای ۳۶۰ و آبستنی کمتراز۱۵۰


در زمان زایش بیش از x ماه سم چینی نشده اند

سم چینی سم چینی کلی
سم چینی

سم چینی کلی

گزارش اسکور حرکتی3 عارضه های لنگش
گزارش اسکور حرکتی۳

عارضه های لنگش

گزارش اسکورحرکتی 5 گزارش اسکور حرکتی4
گزارش اسکورحرکتی ۵

گزارش اسکور حرکتی۴

گزارش بهبودی ترک پنجه گزارش انفرادی
گزارش بهبودی ترک پنجه

گزارش انفرادی

گزارش بهبودی گزارش بهبودی فلگمون و غیره
گزارش بهبودی

گزارش بهبودی فلگمون و غیره

گزارش روزانه به منظور ارجاع مجدد گزارش دامهایی که خشکی تایید شده
گزارش روزانه به منظور ارجاع مجدد

گزارش دامهایی که خشکی تایید شده

گزارش ماهانه بر اساس پروتکل گزارش ماهانه بر اساس پروتکل1
گزارش ماهانه بر اساس پروتکل

گزارش ماهانه بر اساس پروتکل۱

گزارش ماهانه گزارش ماهانه1
گزارش ماهانه

گزارش ماهانه۱

 

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری