فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه – بخش گروهای دامی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

کنترل هزینه های مربوط به خوراک در گله، برای محاسبه قیمت تمام شده شیر دسته بندی گله امری ضروری

است برای سهولت در دسته بندی کد گروه دامی برای هر دسته تعریف می شود. کد مورد نظر می تواند با

برنامه حسابداری برای در نظر گرفتن هزینه های قیمت تمام شده مشترک باشد

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/19slO/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری