فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری – بخش جابجایی دامها

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 مشاهده تعداد بهاربندهای موجود و لیست دامهایی که در هرکدام از بهاربندها قرار گرفته اند، انتخاب دامهای مورد نظر و وارد کردن آنها در لیست

انتقال برای جابجایی در بهاربندهای مقصد، مشاهده تاریخچه گردش یک دام در بین بهاربندها، ایجاد بهاربند جدید یا اصلاح بهاربندها در قسمت تعریف،

ثبت اطلاعات مربوط به تغییرات یک بهاربند مانند تعمیر و … در این بخش، نکته: بهاربندی که در آن دام وجود داشته باشد قابل حذف نیست

 

بیشتر بخوانید

فناور شو

مدیران در فناورشو

به دعوت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان و با همکاری سرای نوآوری و مرکز رشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری