فیلم آموزشی نرم افزار سام – کارکرد سام

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

حداقل یک بار در روز باید دریافت گزارش های جدید را در این برنامه بزنیم که گزارشهای جدید

ثبت شده به گوشی منتقل شود، در لیست گزارشها میتوان لیست نرم افزارهایی

که در سام ثبت شده را مشاهده کرد که هر کدام از آنها دارای گزارش های مربوطه هستند،

با توجه به گزارشی که انتخاب کردیم با توجه به نیازها یک سری ورودی از ما میخواهد

اطلاعات را وارد کنیم گزارش مورد نظر برای ما فرستاده میشود

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/2jDr8/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری