فیلم آموزشی نرم افزار کشاورزی – بخش خسارت

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

زمانی که زمین به هر علتی خسارت میبیند در این قسمت اطلاعات مربوط به خسارتی که به آن

برنامه ریزی زده شده و همچنین اطلاعات مربوط به قطعات آن برنامه ریزی ثبت می شود.

تعیین سطح خسارت محصول و درصد خسارت

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری