مدیران

فیلم آموزشی نرم افزار کشاورزی – بخش عملیات روزانه برنامه ریزی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

تعریف دوره های متفاوت و ورود اطلاعات دوره، ورود اطلاعات مربوط به برنامه ریزی

(تعریف کد، تاریخ و …)، تعریف محصولات فرعی در این بخش، وزود برنامه ریزی مربوط به

قطعات برای محصول مورد نظر، امکان ویرایش و حذف اطلاعات وارد شده در صورتی که عملیات

روزانه برای آنها ثبت نشده باشد

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/wpoz1/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری