فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران- بخش خشکی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

برای ثبت خشکی همانند موارد قبل بر روی آیکون دام پزشکی و تولیدمثل کلیک کرده و خشکی را انتخاب نمائید. در این بخش امکان ثبت

خشکی یا اصلاح خشکی وجود دارد، جهت ثبت پایان خشکی روی آیکون پایان خشکی زده و تاریخ پایان خشکی را ثبت نمائید.

برای ثبت خشکی نیز می تواند به صورت جمعی اطلاعات را وارد نمود و چنانچه تمایل به انجام آن را دارید مانند ثبت اطلاعات جمعی که

در بخش زایش و تلقیح توضیح داده شد می­توانید عمل نمائید.

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری