فیلم گزارشگیری رز مدیران- بخش مفاهیم اولیه اطلاعات

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

تعریف فیلد=ستون، رکورد= سطر، کد، کلید، مثال کلید در جداول مربوط به اطلاعات دامها مثل

جدول خشکی که سریال و شکم زایش بعنوان کلید تعریف میشوند

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری