مدیران

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت تغذیه – بخش مصرف

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

از تمام اطلاعات خوراک، کنسانتره و جیره در این بخش استفاده می شود، برای ثبت مصرف جدید باید اطلاعات

را از روز بعد از ورود آخرین اطلاعات وارد کرد، نکته: قبل از ثبت هرگونه اطلاعات در بخش مصرف باید

تمام اطلاعات مربوط به آن روز در برنامه مدیران وارد شده باشد بعد وارد برنامه تغذیه شویم، تعیین تعداد

دامهایی که قرار است در بهاربندهای مشخص تغذیه شوند، ثبت اطلاعات مربوط به پسماند در بهاربندها و

انتقال به بهاربند دیگر، مقایسه بهاربندهای مدیران و تغذیه و حل مغایرتهای احتمالی با استفاده از کلید

بررسی مصرف، مشاهده جیره های غیر فعال، تهیه فرم خوراک ریز

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Gnzav/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری