مدیران

اطلاعیه دورکاری مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

اطلاعیه جدید مدیران به دلیل دورکار شدن شرکت مدیران از این پس فعالیت پرسنل جهت پشتیبانی و فروش بصورت زیر خواهد بود.
مدیریت گاو شیری و دام سبک – ۰۹۰۵۵۷۸۸۲۲۱
مدیریت کشاورزی و سام -۰۹۱۳۰۰۸۷۴۹۵
قیمت تمام شده و تغذیه -۰۹۹۱۳۸۵۱۹۱۳
فروش و دیگر اطلاعات -۰۹۳۳۲۹۸۷۲۱۴

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری