مدیران

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش پرسنل فعال

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

برای تعریف پرسنل فعال وارد قسمت مدیریت و سپس پرسنل فعال میشویم و امکان اضافه کردن پرسنل

وجود دارد که کد به صورت اتوماتیک برای هر پرسنل تعریف میشود، پرسنل فعال می تواند به

عنوان مامور تلقیح، مامور رکورد و مسئول حذف دام باشد

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/XVqwF/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری