فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش پرسنل فعال

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

 

برای تعریف پرسنل فعال وارد قسمت مدیریت و سپس پرسنل فعال میشویم و امکان اضافه کردن پرسنل

وجود دارد که کد به صورت اتوماتیک برای هر پرسنل تعریف میشود، پرسنل فعال می تواند به

عنوان مامور تلقیح، مامور رکورد و مسئول حذف دام باشد

{source}
<!– You can place html anywhere within the source tags –>

<script language=”javascript” type=”text/javascript”>
// You can place JavaScript like this

</script>
<?php
// You can place PHP like this

?>

<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class=”h_iframe-aparat_embed_frame”><span style=”display: block;padding-top: 57%”></span><iframe src=”https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/XVqwF/vt/frame” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe></div>

{/source}

بیشتر بخوانید

تغیر ساعت کاری شرکت مدیران

  ساعت کاری شرکت مدیران تغیر نموده و به شرح زیر میباشد شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۴:۳۰ پنجشنبه ها از ساعت ۷

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری