فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری مدیران – بخش پروتکل

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
تعریف پروتکل های مختلف که در دامداری درتاریخ های متفاوتی استفاده میشود، گزارش گیری روزانه از دام هایی که در پروتکل وارد شدند،

حذف تاریخ های پروتکل برای یک دام که به هر دلیلی باید از پروتکل خارج شود

 

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری