فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش رکورد شیر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ثبت رکورد تولید شیر دام(تعداد دوشش در روز، مامور دوشش، مقدار دوششدر هر نوبت و…)، ثبت اطلاعات

آزمایشگاهی شیر مانند درصد چربی و پرتئین و…، امکان اصلاح و یا حذف هر کدام از رکوردها، همچنین

ثبت اطلاعات رکورد جمعی دامها با استفاده ار فایل آماده شده اکسل برای رکورد دامها و مشاهده خطاهای

موجود در ثبت رکوردها و امکان ذخیره اشکالات و حل خطاهای وارد شده

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری