فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری – بخش شاخصهای مدیریتی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

بررسی عملکرد و عوامل مدیریتی،این بخش شامل گروهای زایش، تولیدمثل، ترکیب گله، شیر میباشد که هرکدام شامل زیرگروه هستند و با رفتن به هر کدام ازین زیرگروه ها دامنه استاندار مطلوب شاخص مورد نظر قابل مشاهده است و وضعیت دامداری درمورد آن شاخص در این دامنه مشخص شده است

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری