مدیران

فیلم گزارشگیری رز مدیران- مقدمه شرط گذاری

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

تعریف شرطهای ساده مانند مساوی، بزرگتر، کوچکتر و…، تعریف شروطی که برای existcode

هست در دستورات برنامه، و استفاده از این شروط در دستور نویسی sql،

استفاده از Not و and و or در دستورات و تعریف چگونگی استفاده از آنها

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری