مدیران

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش عملیات تلقیح

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ثبت اطلاعات مربوط به تلقیح یک دام بصورت فردی و جمعی، امکان اصلاح و حذف اطلاعات وارد شده برای شکم

فعلی(نه شکمهای قبلی)، امکان ثبت اطلاعات تلقیح طبیعی و ثبت شماره دام نر،امکان اصلاح تاریخ تلقیح منجر به

آبستنی

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری