فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی – بخش تعریف نژاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

نژادهای که در دامداری وجود داره را می توان ثبت کرد و در صورتی که نژادی را دیگر در گله ندارین

امکانغیرفعال کردن نژاد وجود دارد.

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری