فیلم آموزشی نرم افزار پرواربندی – بخش تعریف نژاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

نژادهای که در دامداری وجود داره را می توان ثبت کرد و در صورتی که نژادی را دیگر در گله ندارین

امکانغیرفعال کردن نژاد وجود دارد.

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری