مدیران

فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش ترکیب گله

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
محاسبه ترکیب گله برای هر روز، عواملی که در ترکیب گله تاثیر دارند شامل زایش، خشکی، تست آبستنی،

تولد و حذف برای همین قبل از محاسبه ترکیب گله از تکمیل این اطلاعات باید مطمئن باشیم

در غیر این صورت محاسبه ترکیب گله اشتباه انجام میشود، نکته :اصلاح ترکیب گله فقط تا

۷ روز قبل امکانپذیر است ولی قابل حذف هستند.

 

 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری