فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری- بخش وقایع یکبار

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
ثبت اطلاعات مربوط به عملیاتی که در طول زندگی یک دام فقط یک بار اتفاق می افتد

(وزن از شیر گیری، قد و وزن تلیسه در اولین تلقیح و…)بصورت فردی و جمعی،

تعریف پیش فرضهای مربوط به این بخش در قسمت تعاریف برنامه

 

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری