فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت گاو شیری – بخش زایش

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ثبت پیش فرضهای لازم برای ثبت زایش(خروج جفت، شرح زایش، وضعیت تولد گوساله و …)، ثبت اطلاعات مربوط به زایش(فردی و جمعی)

و همچنین ثبت اطلاعات گوساله متولد شده، نکته: در زمان ثبت زایش توجه داشته باشید که ترکیب گله روز قبل بسته شده باشد و اطلاعات به روز وارد شود.

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری