فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش عملیات زایش

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

ثبت اطلاعات زایش بصورت جمعی و فردی(طول دوره آبستنی، وضعیت زایمان،مامور زایش، ساعت زایش و …)،

ثبت اطلاعات دام متولد شده(جنسیت، وزن تولد و…)

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری