فیلم آموزشی نرم افزار مدیریت دام سبک – بخش عملیات زایش

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ثبت اطلاعات زایش بصورت جمعی و فردی(طول دوره آبستنی، وضعیت زایمان،مامور زایش، ساعت زایش و …)،

ثبت اطلاعات دام متولد شده(جنسیت، وزن تولد و…)

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری