جلسه آشنایی با نرم افزارهای مدیران در سازمان اتکا

جلسه آشنایی با نرم افزارهای مدیران در سازمان اتکا

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

جلسه آشنایی با نرم افزارهای مدیران در سازمان اتکا

جلسه آموزشی شناخت توانایی های نرم افزارهای مدیران و کارگاه نرم افزار دام سبک برگزار گردید

جلسه آشنایی با نرم افزارهای مدیران در سازمان اتکا

این جلسه با هماهنگی هلدینگ مزارع نوین ایرانیان اجرا گردید و در طی آن شرکت کنندگان با این موارد آشنا گردیدند

 • نمای کلی شرکت مدیران
 • نحوه محاسبه سود در دامداری
 • شناخت و ثبت فرآیندها در دامداری
 • آشنایی با مباحث IoT ، AI و BI در نرم افزارهای مدیران
 • شناخت تجهیزات متصل به نرم افزارهای مدیران

 

جلسه آشنایی با نرم افزارهای مدیران در سازمان اتکا

همچنین در این جلسه ، مهندس افشار ، از گله دام سبک فردوس زنجان، نحوه ورود اطلاعات را به کاربران آموزش دادند

این آموزش شامل موارد ثبت های متعدد در زمینه هایی همچون

 • فرآیندهای تولیدمثلی مانند : تلقیح ، فحلی، زایش، خشکی
 • رکوردشیر
 • تستهای پزشکی
 • واکسنها
 • سم
 • کارتیه
 • وزن کشی

می گردید.

در پایان نیز به شرکت کنندگان ، بسته های آموزشی مدیران و گواهینامه شرکت در دوره اعطا گردید

 

جلسه آشنایی با نرم افزارهای مدیران در سازمان اتکا

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری