جلسه بررسی بهبود عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام “پانی” برگزار گردید

بررسی بهبود عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام پانی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

جلسه بررسی بهبود عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام “پانی” برگزار گردید

در این جلسه آنلاین که با حضور نمایندگانی از شرکتهای اکبریان ، علینقیان ، حاج محمد علی ، صفاری و.. برگزار گردید عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام پانی و ارتباط آن با دستگاه اندیکارتور میکرون توزین بررسی و تحلیل گردید

برخی از موارد مورد بررسی عبارتند از
۱- عملکرد راننده فیدر هنگام تخلیه
۲- جایگزینی دستورات جدید وقتی هنوز دستورات قبلی کامل ساخته نشده است.
۳- حذف ساخت یک نوبت به علت مصرف نشدن خوراک در نوبت قبلی
۴- نحوه تشخیص دستورات ساخته نشده و یا در روز بعد ساخته شده
۵- مشخص نبودن بازه نوبتهای تعریف شده که در مواردی همپوشانی داشتند.
پس از بحث و بررسی در این جلسه مصوب گردید که جدول تایمینگ برای کنترل ساخت دستورات گسترش یابد

 

بررسی بهبود عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام پانی

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری