جلسه بررسی بهبود عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام “پانی” برگزار گردید

بررسی بهبود عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام پانی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

جلسه بررسی بهبود عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام “پانی” برگزار گردید

در این جلسه آنلاین که با حضور نمایندگانی از شرکتهای اکبریان ، علینقیان ، حاج محمد علی ، صفاری و.. برگزار گردید عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام پانی و ارتباط آن با دستگاه اندیکارتور میکرون توزین بررسی و تحلیل گردید

برخی از موارد مورد بررسی عبارتند از
۱- عملکرد راننده فیدر هنگام تخلیه
۲- جایگزینی دستورات جدید وقتی هنوز دستورات قبلی کامل ساخته نشده است.
۳- حذف ساخت یک نوبت به علت مصرف نشدن خوراک در نوبت قبلی
۴- نحوه تشخیص دستورات ساخته نشده و یا در روز بعد ساخته شده
۵- مشخص نبودن بازه نوبتهای تعریف شده که در مواردی همپوشانی داشتند.
پس از بحث و بررسی در این جلسه مصوب گردید که جدول تایمینگ برای کنترل ساخت دستورات گسترش یابد

 

بررسی بهبود عملکرد نرم افزار مدیریت تغذیه دام پانی

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری