معرفی برخی اصطلاحات

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

 

گروهی از واحدهای مختلف به طور اتوماتیک می توانند در یک واحد مرکزی قابل دسترسی باشند و گزارشات داشبورد با قابلیت بررسی واحدهای مختلف فارم ها در یک صفحه  قابل استفاده می باشند Multiple Farm Solution
مدیریت گله هایی در مناطق مختلف جغرافیایی را فراهم می نماید به طوریکه می توان دامها را بین این مجموعه ها جابه جا نمود.

اطلاعات ثبت شده ی دامها از طریق ایمیل یا حافظه ی جانبی قابل انتقال می باشند

 

Animal Data Exchange module

 

این امکان کمک می کند که چندین بانک داده روی یک کامپیوتر داشته باشیم و بتوانیم دامها را بین گله های مختلف جابه جا کنیم

 

Multiherd

 

دسترسی به نرم افزار از طریق شبکه

 

Network Installation Module

 

کمک به  دسترسی سریع به ابزار عملکردی  و گزارشات گروهی خاص که جهت مدیریت گله های بزرگ مورد نیاز است

همچنین دارای شاخص های عملکرد کلیدی تولید مثل آمریکا می باشد که آنالیز های در غالب نمودار در موارد تلقیح گله- نرخ گیرایی و آبستنی می باشد و ما را قادر می سازد که مشکلات تولید فعلی را بسیار سریعتر نسبت به گزارشات معمول اروپایی مشخص نماییم.

 

Big Farm Modules

 

•          این امکان عملکرد موجود گله را به ارزش اقتصادی یا مالی ترجمه می کند. سود مخفی یک محاسبه ی هوشیارانه ای هست جهت برجسته نمودن ارزش مالی که می تواند برای گله ای با افزایش عملکرد تکنیکی در نظر گرفته شود (Milk Forcast).

•          مقایسه ی گله ها اجازه ی محک زدن گله ی خود با سایر گله ها را به ما میدهد و پیش بینی بودجه ی جدید اجازه ی پیش بینی ۲ ساله ی بودجه را با سرمایه ی در گردش به ما می دهد (Farm Budgeting).

•          گزارش آنالیز دامهای حذفی یک طبقه بندی با جزییات کامل از علت و زمان حذف دامهایی که گله را حذف نموده اند در اختیار ما قرار می دهد (Culling Analysis Report).

 

Economy

 

جهت حفظ باروری خوب زمان تلقیح فاکتور اصلی است. معادله اصلی  ساده است:

تعیین زمان دقیق تلقیح = بهبود نرخ آبستنی

شناسایی زمان فحلی ضروری است ولی گاوهای پر تولید دوره استروس کوتاهی دارند با علایم محدود.

درحالی که برنامه های اصلاح نژادی ممکن است از گله ای به گله ی دیگر تغییر کند علت کاهش باروری ثابت است.

The Need – Heat Detection

The Challenge

 

Past VWP (Voluntary Waiting Period) cows should be bred during every cycle. Every additional open day costs between $4 to $7. Open days 
Anestrus, the lack of heat signs, early identification and treatment of cows with anestrus may keep the best cows in the profitable population Missed cows 
Statistically, 3-5% of pregnant cows lose their embryos. Early detection of abortions can greatly reduce the number of cows at all stages of lactation Abortions
Detecting heat with visual techniques is laborious and requires trained personnel Operation cost 
Well designed cow monitoring systems, based on neck collars or leg tags, are superior to other techniques Accuracy
no need for human intervention Robustness
Eliminates need for visual detection, reducing labor and operation costs Savings
Operates independently, improving herd fertility on an ongoing basis A long-term solution 

 

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری