مدیران

مقاله برنامه مدیریت سلامت در گاو شیری (بخش دوم)

برنامه مدیریت سلامت در گاو شیری

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

مقاله برنامه مدیریت سلامت در گاو شیری (بخش دوم)

 

  • برنامه ریزی فعالیت های تحلیلی و آموزشی در مدیریت سلامت گاوهای شیری

کنترل کیفیت به فعالیت هایی اشاره دارد که ثبات را در اجرای دستورالعمل های مدیریت مهم تضمین می کند. حوزه های مدیریت مهم برای اکثر گله ها شامل مدیریت تغذیه، مدیریت شیردوشی، رفاه دام ها، تشخیص و درمان دام های بیمار و برنامه های پرورش گوساله است

مدیریت شیردوشی باید یک عنصر استاندارد از برنامه های کنترل کیفیت باشد. کارهایی مانند رعایت روال شیردوشی و نمره گذاری وضعیت سرپستانک ها باید حداقل هر سه ماه یکبار انجام شود. یک سیستم برنامه ریزی شده غربالگری معمول برای بررسی ورم پستان می تواند به عنوان بخشی از برنامه مدیریت شیردوشی اجرا شود. گاو هایی که به طور معمول غربالگری می شوند ممکن است شامل گاوهای خشک شده، گاوها و تلیسه های تازه زا و گاوهای تازه خریداری شده باشند. نمونه های شیر را می توان از کارتیه هایی که واکنش مثبت نشان می دهند جمع آوری و برای کشت ارسال کرد.

گوساله های تازه متولد شده و تلیسه های جایگزین اغلب جدا از گاوهای شیرده نگهداری می شوند و ممکن است به طور معمول توسط دامپزشک گله ویزیت نشوند. با این حال، نظارت معمول بر مسائل مدیریتی حیاتی مانند دادن آغوز کافی به گوساله ها وکنترل نرخ رشد تلیسه های جایگزین را می توان به عنوان بخشی از بازدیدهای برنامه ریزی شده گله انجام داد.تمیزی پستان، ضایعات سم و بیماری های تنفسی اغلب تحت تأثیر شرایط جایگاه قرار می گیرند.

 

  • اهداف عملکرد

اهداف عملکرد نشان دهنده استانداردهای عملکرد است که به عنوان شاخص های مدیریت موفق گله شناخته می شود. آنها به عنوان مقادیر مقایسه ای برای عملکرد گله و به عنوان نقطه شروعی برای آغاز بحث در مورد زمینه های بالقوه برای بهبود مفید هستندبرای استفاده از هدف عملکرد، لازم است گله یک سیستم ثبت داشته باشد که امکان تولید شاخص های گله ،که قابل مقایسه با استاندار سایر گله های گاو شیری باشد را فراهم کند.در بسیاری از موارد، اهداف عملکرد به‌عنوان میانگین‌های حسابی محاسبه شده‌اند، که شاخص‌های مفیدی برای عملکرد گله هستند، زمانی که داده‌های کمک‌کننده (مانند بازده شیر، چربی و پروتئین) به طور معمول توزیع شده و دارای درجه‌ای از تغییرات معقول هستند وتعریف انحراف معیار مناسب برای این نوع داده ها مفیدتر است.

شاخص های مهم برای اهداف عملکرد باید تعریف شوند. سیستم پایش باید (شاخص های مورد استفاده – دام های مورد نظر و فاصله زمانی) را برای ارزیابی مجدد پیشرفت در رسیدن به هر هدف مشخص کند. شاخص‌های عملکرد معمولی شامل تولید شیر، عملکرد تولید مثل، کیفیت شیر، مدیریت جایگزینی، حذف گاو، سلامت حیوانات و گزارش‌های ویژه است .( اهداف عملکرد باید در فواصل زمانی مناسب با انتظارات واقع بینانه در رابطه با مدت زمانی که برای ایجاد تغییر در یک شاخص لازم است، بررسی شوند.

برای مثال، اقدامات مدیریتی انجام شده برای کاهش روزها تا اولین زایش به ۹ تا ۱۰ ماه نیاز دارد تا آشکار شود

 

برنامه مدیریت سلامت در گاو شیری

  • نگهداری سوابق

یک سیستم شناسایی منحصر به فرد گاو پیش نیاز یک برنامه مدیریت سلامت موفق است. متداول‌ترین روش‌های شناسایی حیوانات، برچسب‌های گوش، قلاده‌ها و علامت‌گذاری هستند.

حداقل، داده‌ها باید برای تاریخ تولد، تولیدمثل و زایش گاوها ثبت شوند.

 تولید دوره ای شیر؛ رویدادهای بیماری؛ و حذف از گله در شرایط ایده آل، داده های خلاصه شده باید برای برنامه تغذیه، وقوع بیماری و عملکرد مالی در دسترس باشد.

دامپزشک باید اطمینان حاصل کند که از داده های جمع آوری شده به موقع استفاده می شود. جمع‌آوری دقیق داده‌ها به احتمال زیاد زمانی است که تولیدکننده مرتباً از داده‌ها استفاده می‌کند و ارزش آن را درک می‌کند. اعتبار داده‌های تولید شده از سیستم‌های جمع‌آوری داده‌های دستی و خودکار باید مورد بازبینی و ارزیابی انتقادی قرار گیرد.

 

 

اکثر سیستم های ثبت گاوداری ها را می توان به طور کلی به عنوان یکی از موارد زیر توصیف کرد:

۱) سیستم های کارت دستی (دستی)،

۲) سیستم های مبتنی بر بهبود گله شیری (DHI) با ذخیره سازی داده ها و تولید گزارش از راه دور

۳)  سیستم های جمع آوری داده ها در گاوداری و ذخیره سازی از طریق سیستم های کامپیوتری در گاوداری

۴ DHI   (و کامپیوتر در گاوداری، سیستم‌های ثبت مدرن باید امکان دسترسی الکترونیکی در گاوداری را به داده‌های عملکرد فراهم کنند.

صرف نظر از نوع سیستم مورد استفاده، استفاده از آن باید آسان و مرتبط با عملیات روزانه گاوداری باشد.

سیستم های ثبت  اطلاعات در گاوداری های شیری سه وظیفه مهم دارند:

 فوری ترین هدف این است که مدیران گله را قادر سازد تا در مورد تک تک دامها اطلاعات ثبت کنند و مدیریت آنها را آسان کنند.

به عنوان مثال: یک گله دار ممکن است بپرسد که چرا تولید شیر گاو اینقدر کم است؟ مرحله شیردهی او چیست؟ آیا او مریض بوده است؟ آیا او باردار است؟ یا ممکن است او در فحلی باشد؟ آیا او سابقه تولید ضعیف دارد؟ چنین اطلاعاتی باید به راحتی قابل بازیابی باشد.

دومین عملکرد مهم سیستم های ثبت اطلاعات درگاوداری ، تولید لیست های “فعالیت ها و عملیات های قابل انجام  ” است

این عملکرد در گله های بزرگی که در آن گاوها به طور جداگانه توسط کارگران گاوداری مورد بررسی و بازدید روزانه قرار نمی گیرند و به راحتی می توانند از آنها چشم کارگر پنهان بمانند بسیار مهم است. به عنوان مثال، برنامه های تلقیح به موقع نیاز به ۶ تزریق در فواصل مختلف از ۲ هفته تا ۲ روز دارند و رعایت برنامه برای نتایج رضایت بخش ضروری است. برنامه‌های کامپیوتری مدیریت گله باید بتوانند ردیابی کنند که کدام دام به کدام تزریق و لقاح مصنوعی نیاز دارند.

در نهایت، سیستم های ثبت اطلاعات گاوداری  باید شرایط برای تجزیه و تحلیل گله، مانند تولید گزارش های عملکرد به موقع، برای تولید، تولید مثل و بیماری فراهم کنند

برخی از برنامه ها نیز می توانند آمار تولید کنند. سیستم ثبت سوابق باید به گاودار، دامپزشک و هر مشاور شخص ثالث (مثلاً متخصصان تغذیه) اجازه دهد تا بتوانند تجزیه و تحلیل گله را برای پاسخ به علایق خاص خود تنظیم کنند. به عنوان مثال می توان به تجزیه و تحلیل عملکرد تولیدمثلی برای دامپزشکان یا نمرات وضعیت بدن و بروز بیماری های تغذیه ای برای متخصصان تغذیه اشاره کرد. برای پارامترها و مقادیر مورد استفاده برای نظارت بر سلامت و تولید گله

نتایج غیرمعمول و انحراف از اهداف عملکرد عادی باید به چالش کشیده شود. دامدار و دامپزشک باید در مورد اقدامات تعریف شده بر اساس وضعیت گله و اهداف توافق کنند. اقدامات عموماً در جهت تشخیص، پیشگیری یا درمان است.

 

  • بررسی مشکلات سلامت و تولید

حتی در بهترین گاوداری های مدیریت شده، مشکلات غیرمنتظره سلامت و تولید به وجود می آید. برنامه‌های نظارتی که در برنامه‌های مدیریت تولید و سلامت گنجانده شده‌اند، باید مشکلات را زودتر شناسایی کنند، قبل از اینکه خسارت مالی قابل توجهی رخ دهد.

 

گزارش :تلقیح بر اساس پروتکل تولید مثلی

دستور گزارش: تلقیح بر اساس پروتکل تولید مثلی

 

SELECT     COUNT(*) AS Expr1, ProtocolGroup.PName

FROM         ProtocolMain INNER JOIN

                      ProtocolGroup ON ProtocolMain.PName = ProtocolGroup.PName FULL OUTER JOIN

                      Talghih ON ProtocolGroup.WDate < Talghih.TDate AND ProtocolGroup.Serial = Talghih.Serial

WHERE    (Talghih.TDate BETWEEN :D1 AND :D2) AND (Talghih.MilkPeriod BETWEEN :A1 AND :A2)

GROUP BY ProtocolGroup.PName

order by 2

بیشتر بخوانید

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری