مدیران

مقاله “تجزیه راندمان تولید شیر و به حداکثر رساندن سود” (بخش دوم)

تجزیه راندمان تولید شیر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

مقاله “تجزیه راندمان تولید شیر و به حداکثر رساندن سود” (بخش دوم)

در نهایت، یکی دیگر از عوامل موثر بر سود گله این است که آیا گاوهای شیرده با یک TMR تغذیه می‌شوند یا در چندین گروه توزیع می‌شوند و با TMR متفاوت برای سطوح مختلف تولید تغذیه می‌شوند، که مشخص شده است  که به نفع  درآمد بر هزینه های خوراک است .مشخص شده است که  ۶۳٪ از گله های بزرگ با توجه به تعداد شیرواری(شکم)، مرحله شیردهی یا سطح تولید، جیره های مختلف را استفاده  می کردند. با این حال، برای به حداکثر رساندن سود، پیشنهاد می شود که گاوها را بر اساس تولید شیر گروه بندی نکنید، بلکه بر اساس نیازهای انرژی و پروتئین گروه بندی انجام شود به این ترتیب گاو ها به به ۳ گروه (بالا، متوسط ​​و کم) بر اساس نیازهای ( انرژی و انرژی خالص شیر دهی ) تقسیم می شوند.

بهبود مستمر در ژنتیک و همچنین مدیریت، بهداشت و تغذیه باعث شده است که حجم زیادی شیر از گاوهای شیری بدست آید. با این حال، این فرض که شیر بیشتر به سود بیشتر تبدیل می شود، می تواند به چالش کشیده شود

از نظر اقتصادی، افزایش تولید شیر تقریباً همیشه منجر به بهبود سود می شود. با این حال، با تولید شیر بالا، زمانی که قیمت شیر ​​پایین است یا هزینه خوراک بالا است باید احتیاط کرد، زیرا ممکن است به دلیل کاهش بهبود در استفاده از مواد مغذی و افزایش هزینه، افزایش حاشیه ای در تولید شیر با افزایش جزئی در هزینه های متغیر مانند خوراک بیشتر شود. این  مثال در  مصرف خوراک در گروه‌های گاو با سطوح تولید بالا صدق می‌کند، زیرا به دنبال افزایش بیشتر شیر با تامین مواد مغذی اضافی ممکن است کل درآمد بر هزینه های خوراک  را تامین نکند ، حتی اگر راندمان خوراک یا عملکرد اندکی افزایش یابد. به همین دلیل، درآمد بر هزینه های خوراک،  نه راندمان خوراک یا تولید شیر، مرتبط ترین پارامتر برای اندازه گیری و به حداکثر رساندن سود است. درآمد بیش از هزینه خوراک تحت تأثیر وضعیت فیزیولوژیکی، عملکرد گوارش، تقسیم متابولیک، ژنتیک گاوها، و مدیریت تغذیه گله، عمدتاً سطح هدف تولید و توزیع گاوها بین سطوح مختلف تولید (یا نیاز به مواد مغذی) است.

نرم افزار بهای تمام شده (گاو شیری – دام سبک) شرکت دانش بنیان مدیران تحلیل گر سپاهان یکی از نرم افزار هایی است که در زمینه محاسبه قیمت شده به گاوداران کمک می کند.”

با استفاده از نرم افزار بهای تمام شده (گاو شیری یا دام سبک) امکان محاسبه قیمت تمام شده شیر و دیگر شاخص های مهم مدیریتی  در دوره های مالی تعریف شده برای دامدار فراهم می شود .پس از محاسبه قیمت تمام شده در بخش نمایش مقادیر فرم ها ، صفحه سند حسابداری هزینه آیتم های :کل  قیمت تمام شده شیر، قیمت تمام شده رشد،کل قیمت نوزادان، توقف گوساله، توقف شیر، جمع سقط جنین، جمع مرده زایی، جنین پایان دوره،جنین فروخته شده، جنین انتقال یافته ،هزینه استهلاک گاو نر، جنین اول دوره، جنین خریداری شده، جنین انتقالی به واحد محاسبه شده و قابل رویت است.

 

مشخصات
نوع گله گاو شیری
تعداد راس ۸۰۰راس
منطقه استان تهران
منابع مطلب Symposium review: Decomposing efficiency of milk production and maximizing profit

Journal of Dairy Science
Volume 103, Issue 6, June 2020, Pages 5709-5725

(  ترجمه سمینار:تجزیه راندمان تولید شیر و به حداکثر رساندن سود)

نرم افزار مدیریت گله گاو شیری شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان 

نرم افزار بهای تمام شده گاو شیری شرکت مدیران تحلیلکر سپاهان

 

 

تجزیه راندمان تولید شیر

گزارش: بهای تمام شده  شیر تولید شده

 

تجزیه راندمان تولید شیر

نمایش متنی گزارش : بهای تمام شده  شیر تولید شده

 

تجزیه راندمان تولید شیر

دستورگزارش:  بهای تمام شده شیر تولید شده

 

Declare @CirCode int

Select @CirCode=CirCode From Circuit where EDate=:EDate;

Select Milk/MTon as B1,MMilk/MTon as BM,SEMilk/MTon as BSE,SMilk/MTon as BS,EMIlk/MTon as BE

From(

Select Sum(IsNull(MilkPrice,0))  as milk,Sum(IsNull(MiMaterial,0)) as MMilk,Sum(IsNull(MiSalary,0))+Sum(IsNull(MiExtra,0)) as SEMilk

,Sum(IsNull(MiSalary,0)) as SMilk,Sum(IsNull(MiExtra,0)) as EMilk

,(Select isnull(Sum(IsNull(Milk,0)),0) From ArchiveCirRatio where CirCode=F.CirCode) as OMilk

,(Select IsNull(MTonnage,0) From FCMilk where CirCode=F.CirCode) as Mton

From CardexF F

where CirCode = @CirCode

group by circode

      )a

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید

مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران

اسامی برندگان مسابقه بهار مدیران   ▫️ حمید رضا کامروا ▫️ احسان نصیری ▫️ میلاد ابراهیم پور ▫️ محمصلی تمیز کار ▫️ منصور مینو فر

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری