این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

مهندسی اجتماعی چیست ؟
اشخاص مختلفی با عناوین مختلف ممکن است به شما پیام دهند، و به ظاهر شما را برای کسب سود عضو گروه یا سایتهایی معتبر میکنند.

اما آنچه در واقع بدنبال آن هستند، اطلاعات شخصی شما، پسورد ها، و یا هرچیزی که بتواند آنها را از طریق هک، آلوده سازی و تخریب سیستم، عضویت پانزی و یا غیره یه سود برساند
در عکسها میبینید که ۳ آیدی متفاوت،صبورانه در مدت ۱۴روز سعی کردند که اطلاعات شخصی را کسب کنند

 

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری