این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

مهندسی اجتماعی چیست ؟
اشخاص مختلفی با عناوین مختلف ممکن است به شما پیام دهند، و به ظاهر شما را برای کسب سود عضو گروه یا سایتهایی معتبر میکنند.

اما آنچه در واقع بدنبال آن هستند، اطلاعات شخصی شما، پسورد ها، و یا هرچیزی که بتواند آنها را از طریق هک، آلوده سازی و تخریب سیستم، عضویت پانزی و یا غیره یه سود برساند
در عکسها میبینید که ۳ آیدی متفاوت،صبورانه در مدت ۱۴روز سعی کردند که اطلاعات شخصی را کسب کنند

 

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری