نتایج بدست آمده از جدیدترین نظر سنجی انجام شده از مشتریان شرکت دانش بنیان مدیران تحلیل گرسپاهان

نظرسنجی مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram

در جدیدترین نظر سنجی انجام شده از مشتریان شرکت دانش بنیان مدیران تحلیل گرسپاهان نتایج ذیل به دست آمده که تقدیم می گردد

  • مخاطبان چه کسانی بودند

نظرسنجی مدیران

 

  • در نظر سنجی مشخص گردید ۹۶.۵ درصد از مشتریان از کارکرد نرم افزار ها راضی بوده اند

آمار نظرسنجی مدیران

 

  • در سوال بعدی پرسیده شد که درخواست شما از شرکت مدیران چیست

آمار نظرسنجی مدیران تحلیلگر سپاهان

 

  • و به عنوان آخرین سوال ، مشتریان عزیز ، درصد رضایت خود را از بخش پشتیبانی ، با عدد ۹۲ درصد اعلام نمودند

آمار نظرسنجی مدیران تحلیلگر سپاهان

 

 

بیشتر بخوانید

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

شـرکت آسـایش مهتـران ایرانیـان

ثبت و ارزیابی داده، از اصلی‌ترین مبانی مدیریت درگله‌های شیری است. روش‌های نوین دامپروری و مدیریت، نیازمند اطلاعات کاربردی دقیق و قابل اعتماد در گله

شرکت میکرو توزین

معرفی شرکت میکرون توزین

(برای یک دامدار،دام یعنی: تمام سرمایه) جهان امروز ، جهان سرعت و دقت با کمترین زحمت و  بکار بردن ماشین هاست. سود آوری اتفاقی نیست

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزار های مدیریت دامپروری