چگونه نرم افزارهای مدیران به اصلاح نژاد گله کمک می کنند؟

مرور برخی گزارشهای نرم افزار مدیران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

چگونه نرم افزارهای مدیران به اصلاح نژاد گله کمک می کنند؟

 نویسنده تاریخ زمان مطالعه خلاصه مطلب
هاجر گل آبادی ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۵ دقیقه مرور برخی گزارشهای نرم افزار مدیران درخصوص اصلاح نژاد دام

 

سن تلیسه در تلقیح منجر به آبستنی

با کمک این گزارش میانگین سن تلیسه در زمان تلقیح منجر به آبستنی بدست می آید. عدد آن  نشان دهنده میزان مدیریت سن تلقیح تلیسه ها در زمان تلقیح منجر به آبستنی است. این گزارش نیاز به گزارش مکملی دارد تا در صورت خارج بودن عدد از دامنه استاندارد، تک تک تلیسه های بازه را چک کرده و دامی که از دامنه سنی تلقیح خارج هستند را بتوان مورد بررسی قرار داد.

مرور برخی گزارشهای نرم افزار مدیران

 

تلقیح با اسپرم پیشنهادی

این گزارش لیست اسپرم تلقیح شده دام همراه با سه اسپرم پیشنهاد شده قبل از تلقیح را نمایش می دهد. با کمک این گزارش می توان اطلاعات کلی از میزان استفاده از اسپرم پیشنهادی برای هر دام را مشاهده کرد. این گزارش آماری از میانگین استفاده از اسپرم های پیشنهادی را نمایش نمی دهد و تنها نمایان گر میزان تلقیح تک تک دام ها با اسپرم پیشنهادی و یا بدون اسپرم پیشنهادی است.

نکته:در بخش تلقیح شده با اسپرم، عددهای نمایش داده شده بیانگر این است که با کدام اسپرم پیشنهادی تلقیح شده و عدد صفر نمایانگر عدم تلقیح با اسپرم پیشنهادی است.

 

مرور برخی گزارشهای نرم افزار مدیران

 

 

میزان استفاده از اسپرم پیشنهادی

این گزارش به صورت کلی تعداد و درصد استفاده از اسپرم پیشنهادی برای تلقیح را نمایش می دهد. به کمک این گزارش امکان بررسی میزان پیشرفت براساس برنامه های اصلاحی با اسپرم های پیشنهادی را به مدیران و مشاوران اصلاح نژاد میدهد. در واقع این گزارش مکمل گزارش قبلی است.

مرور برخی گزارشهای نرم افزار مدیران

 

تلیسه های بالای ۱۳ ماه بدون اسپرم پیشنهادی

تلیسه ها در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۲ ماهگی جهت برنامه های اصلاحی لازم است اسپرم پیشنهادی برای آنها پیشنهاد شود. در این میان تعدادی از تلیسه ها امکان دارد از این برنامه اصلاحی جا بمانند،این گزارش لیست دام های جامانده از برنامه اصلاحی را نشان می دهد.

مرور برخی گزارشهای نرم افزار مدیران

 

 

بیشتر بخوانید

نصب نرم افزارهای مدیران در کشور سوریه

سوریه نیز به مدیران پیوست

کاربران سوریه نیز پس از کشورهای افغانستان گرجستان مرکزی عراق کردستان عراق امارات متحده عربی آذربایجان استفاده از مجموعه نرم افزار های مدیران را آغاز

مدیریت را با مدیران تجربه کنید

پیشرو در نرم افزارهای مدیریت دامپروری